بلندخوانی داستانک دوم آواورزی، محمودآباد، آذر 96

امروز برخلاف روزهای گذشته برای کودکان میز و صندلی گذاشتیم و بعد درباره حیوان‌هایی که سالیان قدیم زندگی می‌کردند صحبت کردیم.

مثال‌هایی زدیم که کودکان راحت‌تر بتوانند حیوان را حدس بزنند. مانند:
-حیوانی هستم که در قدیم زندگی می‌کردم.
-از دهانم آتش بیرون می‌آید و رنگ من سبز است.

که کودکان همه گفتند: اژدها

ولی به دلیل اینکه میز گذاشته بودیم. کودکان زیاد تمرکز نداشتند. چون هیجان میز را داشته‌اند.

کودکان همه اژدها را در تلویزیون در برنامه کودک دیده بودند.

آوای اژدها را برای کودکان بیان کردیم.

بعد پرسیدیم. آیا اژدها تخم‌گذار است یا بچه‌زا. با توجه به برنامه کودکی که دیده بودند، همه به درستی پاسخ دادند: تخم‌گذار.

کار عملی انجام شده: رنگ آمیزی کاربرگ اژدها، و برش زدن دور کاربرگ و کشیدن نقاشی روی مقوا برای پشت اژدها که تابلوی سه بعدی درست کنیم. بعد از کشیدن نقاشی و برش زدن اژدها. آن را به وسیله چسب تفنگی چسباندیم و هر کودک یک تابلوی سه بعدی برای خودش درست کرد.

وسایل مورد نیاز: کاربرگ اژدها، مدادشمعی، قیچی، مقوا که نقاشی شده توسط خود کودک، که با اژدهایی کودکان و اژدهایی که مربیان درست کرده بودند گلهٔ اژدها که در حال حرکت بودند درست کردیم.

مربیان: انگوری و اسدنژاد

بلندخوانی داستانک دوم آواورزی، محمودآباد، آذر 96

بیشتر بخوانید: