در جلسه اول، بلندخوانی داستان سه جادوگر انتخاب شد و ابتدا دانش‌آموزان در مورد تشخيص نام داستان با توجه به تصوير روي جلد كه به‌صورت مرحله‌اي نشان داده مي‌شد حدس‌هايي زدند، يكي مي‌گفت: شكل قصر و دیگری فكر كرد كوه‌هاي بلند و ديگري فكر كرد كلاه تولد است.

بعد از نشان دادن نام داستان و تصوير آن به‌صورت كامل، دانش‌آموزان با نويسنده و مترجم داستان آشنا شدند.

سپس داستان بلندخواني شد و دانش‌آموزان بامعنی كلماتي مثل موميايي، لزج، بابانوئل آشنا شدند. ازآنجایی‌که داستان در مورد رفتارهاي اجتماعي و طريقه برخورد افراد با يكديگر بود در مورد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و چگونگي برخورد با آن‌ها بحث شد.

در جلسه دوم با كمك سركار خانم طاهري مقوايي تهيه و به همه دانش‌آموزان فرصت نقاشي كشيدن داده شد و تابلو نقاشي بچه‌ها در كلاس نصب شد.

مربی: خانم‌ها پاشایی و طاهری

بیشتر بخوانید: