جشن کتاب و کتابخوانی به مناسبت هفته‌ی کتابخوانی

مربی:  زهابی

محل اجرا:  دبستان شهید شهسواری، روستای چم بره استان لرستان

بیشتر بخوانید: