کتاب لولوپی ۰

در ابتدا تصویر سرزمین بهار را به کودکان نشان دادم و پرسیدم چه چیزهایی در تصویر می‌بینند کودکان پاسخ دادند: کوه، مزرعه، چمن و… و چند سؤال دیگر از این قبیل از کودکان پرسیدم که همه پاسخ دادند. بعد سرزمین بهار و سیاهک را به کودکان معرفی کردم. بعد داستانک را خواندم و بعد از بلندخوانی سؤال‌هایی از متن داستان از کودکان پرسیدم برای مثال پرسیدم کدام جانور بود که کنجکاو بود و می‌خواست از زندگی آدم‌ها سر دربیاورد، بچه‌ها گفتند: سیاهک بود.

برای فعالیت بادکنکی را باد کردم و به کودکان دادم و از آن‌ها خواستم که با ضربه زدن به بادکنک نگذارند که بادکنک روی زمین بیفتد.

در نوبت عصر بلندخوانی داستانک مانند نوبت صبح بود با این تفاوت که در نوبت عصر صفحاتی از کتاب کارورزی لولوپی را که مربوط به داستانک یک بود چاپ کردم و به کودکان دادم تا شکل را مانند نمونه کامل کنند.

مربی: منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید: