واک ای از بسته‌ی آواورزی را با بچه‌ها کار کردیم.

مربی: خانم‌ عالیشاهی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران

بیشتر بخوانید:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *