کتاب‌های برای من یک ستاره بکش و اگر به یک گربه کیک بدهی را برای بچه‎‌ها بلندخوانی کردیم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی به کشیدن ستاره، درست کردن ماسک‌ و درست کردن ستاره و ماه، گفتن خلاصه‌ای از این کتاب داستان‌ها، توضیح در مورد غذای گربه و همچنین توضیحاتی در مورد ستارگان پرداختیم.

در پایان نیز به تمیز کردن محیط کلاس با همکاری هم مشغول شدیم.

مربیان: خانم‌ها زهرا مرادپور و اخوان

محل اجرا: کانون فرهنگی و تربیتی شهید تهامی آباده، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: