به مناسبت روز جهانی المر، کتاب «المر» را بلندخوانی کردیم. سپس، بچه‌ها آن را نقاشی کردند و آن‌ها را به کودکان مرکز کاشت حلزون تقدیم کردند و این‌گونه روز المر را جشن گرفتند.

مربی: خانم منصوره مجیبیان

محل اجرا: کتابخانه‌ی فرشتگان، دبستان خیام، سیرجان