با ۱۵ نفر از بچه‌ها از ۳ تا ۶ سال ادامه‌ی فعالیت نما کارت که در رابطه با نماکارت گیاهان که همراه با شناخت گل و درخت بود ‌‌را آموزش دادم، سپس تمرین را با چپ، راست، بلند، کوتاه، سبک و سنگین تکرار کردیم.

بچه‌ها ذوق کردند و خوشحال بودند که در این کلاس شرکت کرده‌اند و مرتب می‌پرسیدند که مرحله بعدی چه زمانی خواهد بود.

‌خلاصه بعد از فعالیت، بریدن خط را انجام دادیم که بعضی از بچه‌ها واقعاً بلد نبودند با قیچی کار کنند و کم‌کم با نگاه به همدیگر یاد گرفتند و برش خط راست و دایره را درست انجام دادند.

در آخر از آن‌ها خواسته شد هر جوری که مایل هستند خانه‌ای درست کنند که نتیجه‌اش رضایت‌بخش بود.

‌مربی: زهرا چعب

محل اجرا: ‌استان خوزستان، ‌شهرشوشتر، بخش شعیبیه، روستای خماس

بیشتر بخوانید: