نوبت صبح: بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟ با ۸ نفر از کودکان سه تا پنج سال

فعالیت قبل از بلندخوانی:

بچه‌ها راجع به تجربه‌هایشان در مورد پرنده‌ها گفتند بعضی‌ها گفتند که می‌ترسند دست بزنند چون ممکن است کثیف باشند و مریض شوند و…

فعالیت حین بلندخوانی:

از جلد شروع کردیم و بچه‌ها مشغول به گمانه‌زنی شدند این آقاِ‌ عصبانی، یکی گفت بعضی‌ها پرنده‌ها را گرفتند و دارند با خود می‌برند، همین‌طور که صفحه اول خانه‌ها را دیدند یکی‌یکی آمدند خانه‌ای که شبیه خانه خودشان بود نشان دادند و بعد پرنده که به ساختمان خورد را نشان دادند همین‌طور تا انتهای کتاب همه صفحات را با توضیح بچه‌ها گذراندیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بچه‌ها مشغول به درست کردن کبوترهایشان شدند، از آن‌ها پرسیدم که کبوترهایشان قرار است کجا بروند هرکسی چیزی می‌گفت یکی می‌گفت می‌خواهد برود کوه تا گل‌ها را ببیند دیگری می‌گفت می‌خواهد برود تهران شهربازی ….
مربی: معصومی

بیشتر بخوانید:

نوبت بعدازظهر

بعد از جمع شدن بچه‌های نمایش به آن‌ها گفتیم نمایش را در کتابخانه اجرا می‌کنیم، و از ابتدای نمایش محل قرار گرفتنشان را به آن‌ها گفتیم. تمرین نمایش به پایان رسید و کم‌کم بچه‌های بلندخوانی ساعت ۵ می‌آمدند، آتنا گفت که می‌خواهد کتابی را که هفته قبل برده بوده برای بچه‌ها بلندخوانی کند، ما هم قبول کردیم. کتاب مرگ بالای درخت سیب بود چون کتاب نسبتاً طولانی است از او خواستیم نیمی از آن را بخواند. پس از بلندخوانی آتنا، بچه‌ها لوله بازی کردند و بعد از آن‌ها خواستم در قسمت بلندخوانی بنشینند تا بلندخوانی را شروع کنیم

بلندخوانی کتاب وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه  با ۹ نفر از دختران گروه سنی ۸ تا ۱۱ سال

کتاب وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه را انتخاب کردم و چون این کتاب یک قصه عامیانه از کشور آفریقای جنوبی بود.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

برای فعالیت قبل از بلندخوانی نقشه جهان را به همراه کتاب فرهنگنامه پیش بچه‌ها آوردم، اول در مورد قاره‌ها باهم صحبت کردیم و بچه‌ها اسم قاره‌ها را گفتند بعد از روی کتاب فرهنگ‌نامه آفریقا را پیدا کردیم کمی از آداب‌ورسوم آنجا، منابعی که دارد، قومیت‌هایی که آنجا زندگی می‌کنند برای آن‌ها خواندم و بچه‌ها تصاویر را دیدند.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد شروع به خواندن کتاب کردم. بعضی از بچه‌ها می‌گفتند خاله داستانش مثل داستان چوپان دروغ‌گو می‌ماند، بعضی دیگر می‌گفتند نباید به دیگران بی‌احترامی کنیم و وقتی به آن‌ها نیاز داریم با چاپلوسی دلشان را به دست بیاوریم. بچه‌ها تجربه‌هایشان را از این نمونه رفتار گفتند، مثلاً اینکه کسی از دوستانشان به آن‌ها بد کرده و با آن‌ها بدحرف زده ولی وقتی نیاز به کمک داشته کمکش کرده‌اند، از بچه‌ها پرسیدم واکنش شما وقتی یک نفر به شما بی‌احترامی می‌کند چیست؟ بعضی گفتند؟ ما به او اهمیت نمی‌دهیم، بعضی دیگر گفتند: به بزرگ‌ترهایمان می‌گوییم و… بعد از آن‌ها پرسیدم حالا اگر بی‌احترامی کرد و جایی خیلی نیاز به کمک شما داشت شما چهار می‌کنید؟ بچه‌ها همه گفتند جواب بدی را با بدی نمی‌دهیم و از او قول می‌گیریم اگر دیگر رفتار زشتش را تکرار نکند ما به او کمک کنیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

از بچه‌ها خواستم داستانی بنویسند که یکی از ویژگی‌های کتاب در آن باشد .

مربی: رحمانی

محل اجرا: کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار

بیشتر بخوانید: