من بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند را انجام دادم.

بلندخوانی ضمن تقویت مهارت‌های درک مطلب، تقویت قدرت شنیداری و حافظه، گسترش  دایره لغات با شنیدن واژه‌های ناآشنا، تحکیم پیوند عاطفی بین دانش‌آموز و آموزگار باعث می‌شود دانش‌آموزان تفاوت زبان به‌کاررفته در کتاب‌ها و زبان محاوره را درک کنند و مهارت‌های لازم برای شرکت در فعالیت‌های گروهی را پیدا کنند.

در ابتدا متن کتاب را برای دانش‌آموزان خواندم و هرازگاهی سؤالاتی از بچه‌ها می‌پرسیدم ک باعث می‌شد آن‌ها نسبت به شنیدن ادامه داستان اشتیاق پیدا کنند. بعد از خواندن داستان دانش‌آموزان را گروه‌بندی کردم و کتاب را در اختیار آن‌ها قراردادم و سپس سؤالاتی راجع به داستان و عکس‌های کتاب از آن‌ها پرسیدم. سپس تصاویر نامرتب کتاب را به بچه‌ها دادم و از آن‌ها خواستم به‌صورت یک پازل آن‌ها را مرتب کنند.

مربی: کمانکش

محل اجرا: مدرسه بهار، پاکدشت

بیشتر بخوانید: