کتاب مرغ سرخ پاکوتاه سروده‌ی پروین دولت‌آبادی را برای ۶نفر از دختران و پسران اقوام بلندخوانی کردیم و قبل و بعد و در حین بلندخوانی با بچه‌ها گفت‌وگو کردیم.

برای فعالیت‌ بعد از بلندخوانی با کودکان در مورد همکاری در کارها و اینکه هیچ‌چیز به‌راحتی و بدون زحمت به دست نمی‌آید، صحبت کردیم و سپس بچه‌ها صدای حیوانات را تقلید کردند.

مربی: سهیلا خضری

محل اجرا: منزل اقوام، شهرستان سیرجان، استان کرمان

بیشتر بخوانید: