در هفته‌ای که گذشت ترویجگران کرمانشاهی «با من بخوان» با کوله‎‌کتاب‌های خود به روستاهای سیل‌زده‌ی لرستان شتافتند تا از تجربیات خود در کار با کودکان در بحران بهره ‌گیرند و اندکی از فشار روحی و دردهای کودکان سیل‌زده بکاهند.

مربیان: مریم کهریزی، نسرین میرزایی
منبع کتابک:
https://ketabak.org/4t2m7