فعالیت قبل از بلندخوانی:

قبل از شروع بلندخوانی ابتدا با ۱۰ کودک ۳ تا ۷ سالی که حاضر بودند سی‌بی‌لک و خانه‌اش را ساختیم. بعد از اتمام ساخت سی‌بی‌لک بچه‌ها تک‌تک سی‌بی‌لک را در دست می‌گرفتند و صدای آن را درمی‌آوردند و می‌خندیدند. می‌گفتند ما فکر می‌کردیم سی‌بی‌لک یک گربه بدجنس است ولی الآن می‌بینم که بدجنس نیست.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعدازآن شروع به خواندن داستان کردم و از بچه‌ها سؤالاتی از قبیل خانه سی‌بی‌لک کجاست؟ و آوای سی‌بی‌لک چیست؟ چرا به او سی‌بی‌لک می‌گویند؟ کردیم و آن‌ها جواب می‌دادند.

با نشان دادن تصاویر از کودکان خواستیم تا نام چیزهایی که در تصویر می‌بینند را بگویند. کودکان خیلی خوب به کتاب توجه می‌کردند و برایشان خیلی جذاب بود.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از پایان داستان خانه سی‌بی‌لک را با مقوا ساختیم و بچه‌ها را به گروه‌های ۳ نفره تقسیم کردیم و از آن‌ها خواستیم که خانه سی‌بی‌لک را طبق عکسی که بود بچینند.

مربیان: مونا، سمیرا و رقیه دلفیه

محل اجرا: منزل شخصی، استان خوزستان، شهرستان شوشتر، بخش شعیبیه، شهرگوریه

بیشتر بخوانید: