فعالیت قبل از بلندخوانی:

درباره اینکه تابه‌حال کسی موجودات عجیب‌وغریب دیده گفت‌وگو کردیم. گفتند: اژدها، زرافه، مداد شمعی هرکس یک‌چیز را نام برد که برایش عجیب‌وغریب است و درباره اینکه عجیب غریب‌ها ترسناک‌اند صبحت کردیم و اینکه آیا موجودات عجیب‌وغریب اصلاً وجود دارند گفت‌وگو کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

درباره اینکه چرا جولیا موجودات عجیب‌وغریب را به خانه‌اش راه می‌دهد و اینکه به موجودات عجیب‌وغریب یک مسئولیت می‌دهد و هرکدام از ما چه مسئولیت‌هایی داریم صحبت کردیم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

هرکدام از بچه‌ها یک موجود عجیب‌وغریب کشیدند با کاغذ، مقوا، ماکارونی تاریخ‌مصرف گذشته، کاموا، خورده کارتون و سنگ  یک‌خانه ساختند و چیزهایی که درست کردند داخل آن چسباندند و اسمش را گذاشتند خانه عجیب‌وغریب‌ها و بعضی‌ها هم به‌دلخواه نقاشی کشیدند.

مربی: نیلوفر محمدی

مکان: مرکز توانمندسازی زنان دایان، محله قلعه مرغی

بیشتر بخوانید: