امروز هم کتابخانه به روی کودکان عزیز باز بود. بچه‌های زیادی اعم از کوچک و بزرگ، دختر و پسر به کتابخانه آمده بودند و منتظر آمدن مربی تئاترشان آقای امیری بودند اما این هفته هم قسمت نشد که ایشان به کتابخانه بی‌آیند.

اما بچه‌ها شور و اشتیاق فراوانی برای اجرای نمایش داشتند و تقریباً سه هفته است که نمایش کتاب مهمانی عصرانه در جنگل را تمرین می‌کنند که برای آقای امیری و آقای ثروتی اجرایش کنند.

امروز هم بعد از خواندن چندین کتاب، دخترها نمایش را اجرا کردند و بقیه هم نمایش را تماشا می‌کردند. بعد از اجرای نمایش، بچه‌ها با بازی و سرگرمی خود را مشغول کردند و در پایان هم ثبت‌نام عضو جدید و همچنین تحویل وامانت کتاب داشتیم.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان مرکزی، کمپ زعفران، سرپل ذهاب، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: