میعاد پسری که  سواد ندارد و مدرسه نمی‌رود، ولی  نمایشی را برای امروز آماده کرده بود و با همکاری بچه‌ها اجرا کردند و ساعاتی پر از خنده و شادی و شیطنت معرفی عروسک میراث  و نقاشی میراث و توضیح در مورد رنگ‌های سرانگشتان و اینکه هرکدام نماد چه قارهایی هست و آشنایی با نماد المپیک اگر بتوانیم عروسک را هم درست می‌کنیم حضور والدین در کتابخانه بسیار علی است.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب

بیشتر بخوانید: