بعد از خواندن داستانک‌های آواورزی برای کودکان، دوست داشتیم کودکان را بیشتر با شخصیت‌های کتاب آشنا کنیم. از کودکان خواستیم تا ابتدا نام شخصیت‌هایی که در داستانک‌ها همراه سی‌بی‌لک بودند را نام ببرند، سپس با استفاده از مقواهای رنگی ولوله‌های پلاستیکی، ماسک شخصیت‌ها را برای ایشان درست کردیم.

محل اجرا: مازندران، نکا، مهد سعادت

   بیشتر بخوانید: