ابتدا شعرهای کتاب الفباورزی را برای کودکان بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی، به کودکان خمیربازی دادیم. آن‌ها با استفاده از خمیر، حروف الفبا و از روی کتاب الفباورزی، حیوانات واک ها را در رنگ‌های مختلف درست کردند.

مربی: فاطمه فضلی

محل اجرا: مازندران، بهشهر، مهد شکوفه‌های امید

      بیشتر بخوانید: