امروز برنامه خواندن کتاب را با برنامه‌های پیش و پس با زحمت‌های ریحانه و هاجره قنبرزهی  اجرا کردیم .البته اولین اجراش بود یه مقدار استرس داشت وایستاده اجرا کرد و تمریناتی که داشت را خوب نتوانست به مرحله ظهور بذارد .اما خوب، تشویقش کردیم .تقریبا ۴۵، دقیقه طول کشید.

در کنار بلندخوانی عکس و فیلم از معادن هم در کلاس نشان داده شد.

بلندخوانی کتاب‌های قورباغه  را با کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند برای بچه‌ها آغاز کردم.

بلندخوانی بچه‌ها باشوق و ذوق بسیار بالا در یک روز سرد زمستانی که بچه‌های مدرسه فقط همین‌ها آمده بودند.

مربی: احمد سلجوقی

محل اجرا: دبستان سید جواد سعیدی، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: