کتابخوانی هنگام چرای گوسفندان

حامد از آموزگار کتاب امانت می‌گیرد و آن را هنگام چرای گوسفندان برای همسایه‌اش که چوپان است هم می‌خواند.
سیستان و بلوچستان، زابل، بنجار
روستای محمد میرزاخون
آموزگار: محمد آذریان
پشتیبان: شرکت سازورسازه‌ آذرستان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *