گزارش کتاب‌خوانی در موسسه آوای ماندگار برای گروه بزرگ‌سال

در این جلسه داستان تنور از کتاب مجموعه داستان آقای مرادی کرمانی خوانده شد.

در این جلسه خانم دباغ خانم فرجاد نیز حاضر بودند. حضور پرشور خانم دباغ فضایی شاد و مفرح به وجود آورد و حال و هوای سنگینی که معمولاً بعد صرف نهار پیش می‌آید را به‌خوبی رفع کرد. پس از گفت‌وگوهای صمیمانه‌ای که خانم‌ها باخانم دباغ داشتند کار را شروع کردیم.

پس از معرفی کتاب، در مورد تجربه نان پختن از خانم‌ها سؤال کردم و برخی از آن‌ها در این مورد صحبت کردند. خانم دباغ هم از تجربه‌ای که در این مورد در کودکی داشتند گفتند و صحبت از این شد که سعی کنیم بنا به توانایی بچه‌ها آن‌ها را در برخی از کارها مشارکت دهیم تا آن‌ها هم در آینده بتوانند از خاطرات این‌چنینی لذت ببرند. کتاب‌خوانده شد و در بعضی جاها توضیح اصطلاحات خاص نانوایی نیز به کمک خانم‌ها و اینکه هر یک از این اصطلاحات در محل زندگی آن‌ها چگونه نامبرده می‌شود صحبت شد. در پایان از کارهایی که معمولاً به مردان یا زنان به‌طور خاص نسبت می‌دهند سؤال و گفت‌وگو شد به نقش فرهنگ جامعه برای این نوع تقسیم‌کار اشاره شد. از تجربیاتشان در مورد این تقسیم‌کار گفتند و اینکه بچه‌هایشان هم ناخواسته این تقسیمات را  در توقعاتشان مطرح می‌کنند. صحبت‌ها به‌گونه‌ای بود که از این موضوع رضایت نداشتند. به‌این‌ترتیب با مشارکت خودشان پیشنهاد تمرین‌هایی برای کار بیشتر در این زمینه با بچه‌ها داده شد.

مقرر شد به دلیل افزایش حجم کار خانم‌ها در پایان سال، جلسات کتاب‌خوانی تا پایان تعطیلات نوروز برگزار نشود.

مربی: خوش زحمت

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: