موقعیت مکانی: تهران (بازار)

 نام آموزگار: محبوبه اخلاصی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

نام کتاب‌‌ها: هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد 

این هفته واک (ظ) همراه با توضیحات کامل تدریس شد.
واک مورد نظر، جایگاه آن در کلمات، هم گروه این واک و… به کودکان معرفی شد.
جدول ترکیب، کلمه‌سازی، بخش و صداکشی، جمله سازی، روخوانی، تمرینات کتاب کارورزی و دیکته انجام شد.
مفهوم ساعت و دقیقه، ۲۴ساعت شبانه‌روز، فصل‌ها، ماه‌های هر فصل، نحوه‌ی به وجودآمدن شب و روز و فصل و سال ، اعداد گم شده و اعداد قبل و بعد، شمارش اعداد، مفهوم وزن وجرم، سبکی و سنگینی اجسام همگی با توضیحات کامل، همچنین در قالب بازی، درست کردن کاردستی مربوط به هر مفهوم و انجام آزمایشات ساده و شعر خوانی با بچه ها کار شد.
نقاشی اعداد یک تا ده را نیز کار کردیم که خیلی دوست داشتند.
کتاب هیولای سبز دنیارا نجات می دهد بلندخوانی  کردیم و درباره‌ی مفاهیم زیست محیطی اشاره شده درکتاب با بچه‌ها گفتگو کردیم سپس به وسیله برگ‌های خشک شده و رنگ گواش بچه‌ها کره‌ی زمین را درست کردند.
فعالیت‌های این هفته نیز برای بچه‌ها خیلی خوشایند و لذت‌بخش بود.