استان کرمانشاه، شهرستان ثلاث‌باباجانی، کتابخانه با من بخوان ثلاث‌باباجانی

ساخت کاردستی و بلندخوانی کتاب «تو مامانی‌ترین هستی»

کتابداران:هدی حسینی،رقیه امیری،شیوا تیموری

تاریخ:۱۴۰۰/۱۰/۱۲

امروز کتاب «تو مامانی‌ترین هستی»را معرفی کردیم. کتاب را بلندخوانی کردیم و بچه‌ها کتاب را دوست داشتند و شعر و صفحه ابرها را خیلی پسندیدند و تصمیم گرفتیم یکی از صفحات کتاب را با هم بسازیم و برای فعالیت با استفاده از مقوا و چسب و پنبه کاموا و چوب‌های کوچک کباب این صفحه را بر روی مقوای رنگی ترسیم کردند.