مکان: استان زاهدان، شهرستان  شیرآباد
نام مربیان: خانم یعقوبی و خانم شه‌بخش
نام کتاب: لولوپی صفر، آواورزی با سی‌بی‌لک، الفباورزی با کاکاکلاغه، کتاب نخودی
 تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

در این دو روز ما تصمیم گرفتیم تا داستانک اول و دوم کتاب لولوپی صفر را برای کودکان بلندخوانی کنیم و هدفمان این بود علاوه بر بلندخوانی، دست‌ورزی کودکان را تقویت کنیم.
بنابراین پس از بلندخوانی از کودکان خواستیم تا با خمیربازی اشکال گردی در سایزهای بزرگ و کوچک درست کنند و آن‌ها را به ترتیب سایز کنار هم بچینند.
علاوه بر بلندخوانی و دست‌ورزی، واک «و» را به کودکان تدریس کردیم و برای یادگیری بهتر آن‌ها نمایش کوتاهی در مورد واک«و» برای کودکان اجرا کردیم.
همچنین جلسه‌ای تحت عنوان جلسه اولیا مربیان برگزار کردیم و در آن جلسه در مورد مسائل و مشکلات کودکان با خانواده‌ها صحبت کردیم و از آ‌ها خواستیم تا کتاب داستان و پک الفباورزی و آواورزی را از کتابخانه به امانت ببرند و با کودکان خود تمرین کنند.