بلندخوانی کتاب «پدر بزرگ من»، خوانسار، مهر ۹۷

2018-10-06/توسط هورزاد

آواورزی با سی‌بی‌لک، خوانسار، مهر ۹۷

2018-10-01/توسط هورزاد

معرفی آتش نشانی، خوانسار، مهر ۹۷

امروز یک آتش‌نشان‌ به کتابخانه آمد و با بچه‌ها درباره‌ی آتش‌نشانی…
2018-09-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب بچه‌ها از کجا می‌آیند، خوانسار، مهر ۹۷

2018-09-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «بچه جادوگرها به مدرسه می‌روند» و آواورزی، خوانسار، مهر۹۷

2018-09-26/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک‌های نخودی و کتاب فرانکلین نامرتب، خوانسار، شهریور۹۷

2018-09-09/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب دنیا چقدربزرگ است، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-05/توسط هورزاد

کارگاه آوا الفباورزی، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-05/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «دست برای زدن نیست» و «مارتا و هشت پا»، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب جک و سایه شگفت انگیزش، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها و سکه طلا، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-08-27/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چطوری ستاره بگیریم، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-08-26/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «سنجاب‌های آتش‌پاره» و آواورزی،خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-21/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب«جیب‌های آنجلیکا اسپراکت »، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سارا کوچولونمی‌تواند پرواز کند و عروسکم داگر، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-11/توسط هورزاد

کارگاه مادر و نوزاد، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-09/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب موشی و دردسرهایش،ملک‌شهر، امرداد ۹۷

2018-08-07/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی» و «وسلی آباد»، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-06/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک «نخودی به فضا می رود»، ملک شهر، امرداد ۹۷

2018-08-05/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک‌‌های نخودی، ملک‌شهر، امرداد ۹۷

2018-08-03/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم و داستانک‌های نخودی‌، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده، خوانسار، امرداد۹۷

2018-08-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب‌های هدیه ای برای مادر بزرگ و شهر گربه‌ها، خوانسار، امرداد ۹۷

بلندخوانی کتاب هدیه‌ای برای مادربزرگ برای کودکان ۶-۳ سال و درست کردن …
2018-07-29/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب مواظبت از مامان بزرگ شیطون، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-07-27/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب جک و سایه ی شگفت انگیزش، ملک‌شهر، امرداد ۹۷

2018-07-26/توسط هورزاد

کارگاه آواورزی، خوانسار، تیر۹۷

2018-07-22/توسط هورزاد

آموزش سوادپایه و ریاضی با استفاده از لولوپی، ملک‌شهر، تیر ۹۷

2018-07-17/توسط هورزاد

حضور بچه‌ها در کتابخانه، ملک‌شهر، تیر ۹۷

2018-07-17/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب دایناسور عینکی، ملک‌شهر،تیر ۹۷

2018-07-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب ایزی و راسو و کارگاه آواورزی، خوانسار، تیر ۹۷

2018-07-12/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب آستین نو پلو بخور، خوانسار، تیر ۹۷

2018-07-11/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «رفتم به باغی»، خوانسار، تیر ۱۳۹۷

2018-07-09/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم، خوانسار، تیر۹۷

2018-07-08/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، خوانسار، تیر۹۷

2018-07-06/توسط هورزاد

الفبا آواورزی، خوانسار، تیر۹۷

2018-07-06/توسط هورزاد