نشست با مادران، خوانسار، تیر۹۸

در مورد بلندخوانی و شیوه‌های درست آن با خانم‌ها صحبت کردیم. ای…
2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی ماه و مرد کشاورز، خوانسار، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب،خوانسار، ۸ خرداد

2019-05-29/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت محیط زیستی، خوانسار، اردیبهشت۹۸

2019-04-23/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، خوانسار، بهمن ۹۷

2019-01-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پیکو جادوگر کوچک، خوانسار، بهمن ۹۷

2019-01-27/توسط نگار نادرپژوه

آواورزی الفباورزی، خوانسار، بهمن ۹۷

2019-01-27/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، خوانسار، دی ۹۷

2018-12-30/توسط نگار نادرپژوه

جشن یلدا، خوانسار، آذر۹۷

2018-12-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی آواورزی و هیولای خوش‌قلب، خوانسار، آذر ۹۷

2018-12-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی مرغ سرخ پاکوتاه و من از تو بهترم، خوانسار، آذر ۹۷

2018-11-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شیر کتابخانه، خوانسار، آبان۹۷

2018-11-19/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب «پدر بزرگ من»، خوانسار، مهر ۹۷

2018-10-06/توسط هورزاد

آواورزی با سی‌بی‌لک، خوانسار، مهر ۹۷

2018-10-01/توسط هورزاد

معرفی آتش نشانی، خوانسار، مهر ۹۷

امروز یک آتش‌نشان‌ به کتابخانه آمد و با بچه‌ها درباره‌ی آتش‌نشانی…
2018-09-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب بچه‌ها از کجا می‌آیند، خوانسار، مهر ۹۷

2018-09-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «بچه جادوگرها به مدرسه می‌روند» و آواورزی، خوانسار، مهر۹۷

2018-09-26/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک‌های نخودی و کتاب فرانکلین نامرتب، خوانسار، شهریور۹۷

2018-09-09/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب دنیا چقدربزرگ است، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-05/توسط هورزاد

کارگاه آوا الفباورزی، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-05/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «دست برای زدن نیست» و «مارتا و هشت پا»، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب جک و سایه شگفت انگیزش، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-09-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها و سکه طلا، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-08-27/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چطوری ستاره بگیریم، خوانسار، شهریور ۹۷

2018-08-26/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «سنجاب‌های آتش‌پاره» و آواورزی،خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-21/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب«جیب‌های آنجلیکا اسپراکت »، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب سارا کوچولونمی‌تواند پرواز کند و عروسکم داگر، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-11/توسط هورزاد

کارگاه مادر و نوزاد، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-09/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب موشی و دردسرهایش،ملک‌شهر، امرداد ۹۷

2018-08-07/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی» و «وسلی آباد»، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-06/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک «نخودی به فضا می رود»، ملک شهر، امرداد ۹۷

2018-08-05/توسط هورزاد

بلندخوانی داستانک‌‌های نخودی، ملک‌شهر، امرداد ۹۷

2018-08-03/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم و داستانک‌های نخودی‌، خوانسار، امرداد ۹۷

2018-08-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب مهمان‌های ناخوانده، خوانسار، امرداد۹۷

2018-08-02/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب‌های هدیه ای برای مادر بزرگ و شهر گربه‌ها، خوانسار، امرداد ۹۷

بلندخوانی کتاب هدیه‌ای برای مادربزرگ برای کودکان ۶-۳ سال و درست کردن …
2018-07-29/توسط هورزاد