برگزاری کارگاه مادر و کودک گروه سنی زیر ۳ سال/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۰ آبان ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب غور غوری کوچولو بزرگ می‌شود/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۳ آذر ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۶ آذر ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

اجرای کامی‌شی‌بای «گنجشک که بال و پر داشت»/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۵ آذر ماه

2023-01-07/توسط EditorAF

کارگاه بلند خوانی گروه سنی ۸‌ ساله‌ها/ کتابخانه صدرالواعظین/ ۱۰ آذر ماه

2021-12-28/توسط admin

بلند خوانی کتاب کلاه شادی برای کودکان/کتابخانه صدرالواعظین/۱۹تیر ماه

2021-12-26/توسط admin

بلندخوانی کتاب کنسرت پنج موش بامزه، خوانسار، آبان۱۴۰۰

2021-11-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

جشن روز المر، کتابخانه صدرالواعظین خوانسار، خرداد۱۴۰۰

2021-06-14/توسط عطیه ملک‌زاهدی

الفباورزی با کاکاکلاغه، خوانسار، دی ۹۸

2020-01-02/توسط editor96

بلندخوانی لولوپی+۰، خوانسار، دی ۹۸

2020-01-01/توسط editor96

بلندخوانی کتاب قورباغه و غریبه، خوانسار، امرداد ۹۸

2019-08-08/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی خرگوش کوچولوی خوشحال و هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، خوانسار، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی قورباغه و آواز پرنده و الفباورزی، خوانسار، تیر ۹۸

2019-07-20/توسط نرگس پرسنده

آموزش آواورزی و الفباورزی، خوانسار، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «شیر کتابخانه»، ویست، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، خوانسار، تیر ۹۸

2019-07-10/توسط هدیه خلیلیان

نشست با مادران، خوانسار، تیر۹۸

در مورد بلندخوانی و شیوه‌های درست آن با خانم‌ها صحبت کردیم. ای…
2019-07-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی ماه و مرد کشاورز، خوانسار، تیر۹۸

2019-07-02/توسط نرگس پرسنده

فعالیت‌ با بسته «شمارورزی لولوپی»، خوانسار، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی مجموعه «تاریخ ادبیات کودکان ایران»، خوانسار، خرداد ۹۸

2019-06-13/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر»، خوانسار، خرداد ۹۸

2019-06-01/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب،خوانسار، ۸ خرداد

2019-05-29/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «المر»، جیرفت، اردیبهشت ۹۸

2019-05-21/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «روز المر»، خوانسار، اردیبهشت ۹۸

2019-05-21/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه» و «مرغ سرخ پاکوتاه»، اردیبهشت ۹۸

پیش از بلندخوانی:

نخست، شعر سلام و حیوان‌های رنگارنگ را هم…
2019-05-15/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «قورباغه و غریبه»، خوانسار، اردیبهشت ۹۸

پیش از بلندخوانی:

امروز، دانش‌آموزان پایه سوم مدرسه شهیدان علایی برا…
2019-05-13/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «المر»، خوانسار، اردیبهشت ۹۸

2019-05-09/توسط هدیه خلیلیان

فعالیت محیط زیستی، خوانسار، اردیبهشت۹۸

2019-04-23/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «قورباغه دوست پیدا می‌کند» و «قورباغه و غریبه»، خوانسار، فروردین ۹۸

2019-04-10/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «المر»، خوانسار، فروردین ۹۸

2019-04-08/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «هفت اسب هفت رنگ»، خوانسار، بهمن ۹۷

2019-02-11/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی المر، خوانسار، بهمن ۹۷

2019-01-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پیکو جادوگر کوچک، خوانسار، بهمن ۹۷

2019-01-27/توسط نرگس پرسنده

آواورزی الفباورزی، خوانسار، بهمن ۹۷

2019-01-27/توسط نرگس پرسنده

اجرای نمایش عاملی موثر برای تقویت اعتماد‌ب‌نفس در کودکان، خوانسار، دی ۹۷

2019-01-11/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، خوانسار، دی ۹۷

  

کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، سروده‌ی پروین دولت …
2019-01-02/توسط هدیه خلیلیان