بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، لار، خرداد۹۸

2019-06-18/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، بهمن 96

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، بهمن ۹۶

2019-03-26/توسط نگار نادرپژوه

نمایش سایه، لار، دی ۹۷

اجرا نمایش سایه‌ها توسط دانش‌آموزان

محل اجرا: پایه دوم دبستان شهدای فرهنگی،…
2019-01-02/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی درخت خرما و بزی، لار، آذر ۹۷

2018-12-04/توسط نگار نادرپژوه
کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر97

کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر۹۷

2018-12-01/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «هفت رویای کلاغ»، لار، شهریور 97

بلندخوانی کتاب «هفت رویای کلاغ»، لار، شهریور ۹۷

2018-08-29/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور 97

بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور ۹۷

2018-08-26/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب در فضای باز، قطرویه، فروردین 97

بلندخوانی کتاب در فضای باز، قطرویه، فروردین ۹۷

2018-04-15/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب گلهای ختمی بر دیوار، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب گلهای ختمی بر دیوار، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب امان از دست مشق شب، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب امان از دست مشق شب، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-02/توسط نگار نادرپژوه
کتاب موش مترو

بلندخوانی کتاب موش مترو، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-26/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب من من هستم، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب من من هستم، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-25/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، لار، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، لار، بهمن ۹۶

2018-02-15/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «معدن زغال سنگ کجاست»، لار، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «معدن زغال سنگ کجاست»، لار، بهمن ۹۶

2018-02-13/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی واژه نامه چیستانی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی واژه نامه چیستانی، اوز، بهمن ۹۶

2018-02-11/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر»، لار، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر»، لار، بهمن ۹۶

 ابتدا، کتاب «یک داستان محشر» را برای کودکان بلندخوان…
2018-02-06/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب نقطه، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب نقطه، اوز، بهمن ۹۶

2018-02-05/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب لولوپی +۱، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب لولوپی +۱، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «آرش کماندار»، لارستان، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «آرش کماندار»، لار، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «المر»، لارستان، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «المر»، لار، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب قورباغه قورباغه است، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب قورباغه قورباغه است، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب سه پرسش، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب سه پرسش، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، اوز، بهمن 96

بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-28/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب فارسی‌آموز نخودی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب فارسی‌آموز نخودی، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-27/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب خمره، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب خمره، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب زره حیرت آور (تهاجم و دفاع در جهان حیوانات)، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، اوز، دی ۹۶

2018-01-19/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، دی ۹۶

2018-01-14/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، اوز، بهمن 96

بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، اوز، بهمن ۹۶

کتاب خانم زری به گردش می‌رود را برای بچه‌ها بلندخوانی کرد…
2018-01-10/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، اوز، دی ۹۶

2018-01-07/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب لباس همیشگی من، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب لباس همیشگی من، اوز، دی ۹۶

تطبیق کتاب لباس همیشگی من با درس بازیافت مطالعات اجتماعی
2018-01-07/توسط نگار نادرپژوه