کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر97

کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر۹۷

2018-12-01/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور 97

بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور ۹۷

2018-08-26/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب در فضای باز، قطرویه، فروردین 97

بلندخوانی کتاب در فضای باز، قطرویه، فروردین ۹۷

2018-04-15/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب گلهای ختمی بر دیوار، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب گلهای ختمی بر دیوار، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب امان از دست مشق شب، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب امان از دست مشق شب، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-02/توسط نگار نادرپژوه
کتاب موش مترو

بلندخوانی کتاب موش مترو، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-02/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-26/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب من من هستم، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب من من هستم، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-25/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-19/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، لار، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، لار، بهمن ۹۶

2018-02-15/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی واژه نامه چیستانی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی واژه نامه چیستانی، اوز، بهمن ۹۶

2018-02-11/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب نقطه، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب نقطه، اوز، بهمن ۹۶

2018-02-05/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب لولوپی +۱، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب لولوپی +۱، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب قورباغه قورباغه است، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب قورباغه قورباغه است، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب سه پرسش، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب سه پرسش، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب فارسی‌آموز نخودی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب فارسی‌آموز نخودی، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب زره حیرت آور (تهاجم و دفاع در جهان حیوانات)، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، اوز، دی ۹۶

2018-01-19/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، دی ۹۶

2018-01-14/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، اوز، بهمن 96

بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، اوز، بهمن ۹۶

کتاب خانم زری به گردش می‌رود را برای بچه‌ها بلندخوانی کرد…
2018-01-10/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب لباس همیشگی من، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب لباس همیشگی من، اوز، دی ۹۶

تطبیق کتاب لباس همیشگی من با درس بازیافت مطالعات اجتماعی
2018-01-07/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، دی 96

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، دی ۹۶

2017-12-25/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی برای کودکان بیمار، اوز، دی96

بلندخوانی برای کودکان بیمار، اوز، دی۹۶

2017-12-25/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب لیند برگ – افسانه‌ی موش پرنده، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب لیند برگ – افسانه‌ی موش پرنده، اوز، دی ۹۶

2017-12-25/توسط نگار نادرپژوه

کارگاه آموزشی و بلندخوانی، اوز، دی ۹۶

2017-12-23/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی»، لار، آذر 96

بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی»، لار، آذر ۹۶

بلندخوانی کتاب «داستانک‌های نخودی» در خوانسار
معرفی کتاب «داستا…
2017-12-17/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب افسانه‌ی دندان ناخدا کرو، اوز، آذر 96

بلندخوانی کتاب افسانه‌ی دندان ناخدا کرو، اوز، آذر ۹۶

2017-12-17/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو»، فیشور، آذر 96

بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو»، فیشور، آذر ۹۶

2017-12-17/توسط هدیه خلیلیان
شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)، اوز، آذر96

شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)، اوز، آذر۹۶

2017-12-13/توسط نگار نادرپژوه
برگزاری نشست بلندخوانی مادران و کودکان در آذر ۹۶، اوز

برگزاری نشست بلندخوانی مادران و کودکان در آذر ۹۶، اوز

پیش‌دبستان مهر و ماه کرانی

در آذرماه سال ۹۶، مادران بچه‌های پیش‌دبس…
2017-12-12/توسط بهار مشفق
بلندخوانی مادر و فرزند

بلندخوانی مادر و فرزند، اوز، آذر ۹۶

2017-12-12/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، اوز، آذر 96

بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، اوز، آذر ۹۶

2017-12-12/توسط هورزاد
واژه نامه چیستانی تصویری، اوز، آذر 96

واژه نامه چیستانی تصویری، اوز، آذر ۹۶

واژه نامه چیستانی تصویری را برای دانش‌آموزان پایه سوم بلندخوانی کردیم.

مربی: فری…
2017-12-11/توسط نگار نادرپژوه