بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، لار، خرداد۹۸

2019-06-18/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، بهمن 96

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، اوز، بهمن ۹۶

2019-03-26/توسط نرگس پرسنده

نمایش سایه، لار، دی ۹۷

اجرا نمایش سایه‌ها توسط دانش‌آموزان

محل اجرا: پایه دوم دبستان شهدای فرهنگی،…
2019-01-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی درخت خرما و بزی، لار، آذر ۹۷

2018-12-04/توسط نرگس پرسنده
کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر97

کارگاه ریاضی آموز لولوپی، اوز، آذر۹۷

2018-12-01/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «هفت رویای کلاغ»، لار، شهریور 97

بلندخوانی کتاب «هفت رویای کلاغ»، لار، شهریور ۹۷

2018-08-29/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور 97

بلندخوانی کتاب «چه و چه و چه، یک بچه»، لار، شهریور ۹۷

2018-08-26/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب در فضای باز، قطرویه، فروردین 97

بلندخوانی کتاب در فضای باز، قطرویه، فروردین ۹۷

2018-04-15/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب گلهای ختمی بر دیوار، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب گلهای ختمی بر دیوار، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب چگونه می توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب امان از دست مشق شب، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب امان از دست مشق شب، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-04/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-02/توسط نرگس پرسنده
کتاب موش مترو

بلندخوانی کتاب موش مترو، اوز، اسفند ۹۶

2018-03-02/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب هر وقت خوک‌ها پرواز کنند، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-26/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب من من هستم، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب من من هستم، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-25/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، اوز، اسفند 96

بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، اوز، اسفند ۹۶

2018-02-19/توسط کارشناس با من بخوان
بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، لار، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «کلوچه‌های خدا»، لار، بهمن ۹۶

2018-02-15/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «معدن زغال سنگ کجاست»، لار، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «معدن زغال سنگ کجاست»، لار، بهمن ۹۶

2018-02-13/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی واژه نامه چیستانی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی واژه نامه چیستانی، اوز، بهمن ۹۶

2018-02-11/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر»، لار، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر»، لار، بهمن ۹۶

 



ابتدا، کتاب «یک داستان محشر» را برای کودکان بلندخوان…
2018-02-06/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب نقطه، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب نقطه، اوز، بهمن ۹۶

2018-02-05/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب لولوپی +۱، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب لولوپی +۱، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب «آرش کماندار»، لارستان، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «آرش کماندار»، لار، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «المر»، لارستان، بهمن 96

بلندخوانی کتاب «المر»، لار، بهمن ۹۶

2018-01-31/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب قورباغه قورباغه است، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب قورباغه قورباغه است، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب سه پرسش، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب سه پرسش، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط کارشناس با من بخوان
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-30/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، اوز، بهمن 96

بلندخوانی داستانک‌های خرگوش حکیم، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-28/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-28/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب فارسی‌آموز نخودی، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب فارسی‌آموز نخودی، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-27/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب خمره، اوز، بهمن 96

بلندخوانی کتاب خمره، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب زره حیرت آور (تهاجم و دفاع در جهان حیوانات)، اوز، بهمن ۹۶

2018-01-21/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، اوز، دی ۹۶

2018-01-19/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، اوز، دی ۹۶

2018-01-14/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، اوز، بهمن 96

بلندخوانی خانم زری به گردش می‌رود، اوز، بهمن ۹۶

کتاب خانم زری به گردش می‌رود را برای بچه‌ها بلندخوانی کرد…
2018-01-10/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، اوز، دی 96

بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، اوز، دی ۹۶

2018-01-07/توسط نرگس پرسنده