بلندخوانی کتاب المر، قشم، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی دویدم و دویدم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب تک‌خال، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی سلام! مگسک – داستان‌های مگسک و پسرک، قشم، تیر۹۸

2019-07-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب من آماده نیستم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سارا کوچولو مواظب باش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-11/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب تو یک جوجه هستی، قشم، تیر۹۸

2019-07-10/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب شلی، گوسفند پشمالو، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چهار فصل، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب اردک، خرگوش، قشم، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دم گربه‌ها را بکش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نرگس پرسنده

نمایش افسانه‌ی درخت خرما و بزی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی افسانه درخت خرما و بزی، قشم، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «المر»، کتابخانه‌ی نوید وحی، خرداد ۹۸

کتاب «المر» به کودکان کمک می‌کند که خود را همان گونه که هستن…
2019-05-26/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب نقطه و دست برای زدن نیست، بندرعباس، فروردین ۹۸

2019-04-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، قشم، فروردین ۹۸

2019-03-31/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «المر»، بندرعباس، فروردین ۹۷

2018-04-07/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «نقطه» و «دست برای زدن نیست»، بندرعباس، فروردین ۹۷

2018-04-02/توسط هدیه خلیلیان

آواورزی، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶

2017-11-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»،کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶:

این هفته برای دانش‌آموزان کلاس‌های اول و دوم و سوم کتاب جمجمک برگ …
2017-11-01/توسط بهار مشفق

داستانک دوم «آوا ورزی با سیبیلک»، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶

2017-10-30/توسط بهار مشفق

آوا ورزی با سیبیلک، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶

در این جلسه با بچه‌های ۳ تا ۵ ساله کتاب آوا ورزی با سیبیلک را…
2017-10-28/توسط بهار مشفق

بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو و زرد کوچولو»، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶

پس از بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو با استفاده از آ…
2017-10-28/توسط بهار مشفق

بلندخوانی کتاب «شاه لاک‌پشت‌ها»، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، مرداد ۹۶

در این جلسه کتاب شاه لاک‌پشت‌ها برای بچه‌ها بلندخوانی شد. موضوع این …
2017-07-27/توسط بهار مشفق