جشن لایه‌ی اوزن، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-09-16/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، درگهان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه پنج تا موش و یک گربه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-12/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-09/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-05/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی خرگوش کوچولوی خوشحال، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-08-31/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سام و حیوان خانگی‌اش، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی رفتم به باغی، قشم، امرداد ۹۸

2019-08-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب گربه‌ی قرمز و گربه‌ی آبی، قشم، امرداد ۹۸

2019-07-29/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی چه و چه و چه یک بچه، قشم، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، قشم، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب کمی گم شده‌ام، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر۹۸

2019-07-22/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب کمی گم‌شده‌ام، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب تو کوچولو نیستی، هستی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه، قشم، تیر ۹۸

2019-07-19/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، قشم، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی دویدم و دویدم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب تک‌خال، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی سلام! مگسک – داستان‌های مگسک و پسرک، قشم، تیر۹۸

2019-07-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب همه آن‌ها یک گربه دیدند، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب من آماده نیستم، قشم، تیر ۹۸

2019-07-13/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سارا کوچولو مواظب باش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-11/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب تو یک جوجه هستی، قشم، تیر۹۸

2019-07-10/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب شلی، گوسفند پشمالو، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چهار فصل، قشم، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب اردک، خرگوش، قشم، تیر۹۸

2019-07-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دم گربه‌ها را بکش، قشم، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نرگس پرسنده

نمایش افسانه‌ی درخت خرما و بزی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی افسانه درخت خرما و بزی، قشم، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «المر»، کتابخانه‌ی نوید وحی، خرداد ۹۸

کتاب «المر» به کودکان کمک می‌کند که خود را همان گونه که هستن…
2019-05-26/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب نقطه و دست برای زدن نیست، بندرعباس، فروردین ۹۸

2019-04-02/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، قشم، فروردین ۹۸

2019-03-31/توسط نرگس پرسنده