کتاب و لبخند در معدن!

هفته گذشته روز ۱۰ تیرماه روز ملی صنعت و معدن بود. به همین مناسبت به…
2021-10-13/توسط دریا نویدی

کودکان سبز به پلاستیک «نه» می‌گویند!

گزارشی از فعالیت‌های با من بخوانی‌ها در روز نه به پلاستیک
امروزه مصر…
2021-10-13/توسط دریا نویدی

بلندخوانی کتاب و ساخت کاردستی در کتابخانه نویدوحی درگهان،تیر ۱۴۰۰

2021-07-23/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب در کتابخانه نویدوحی درگهان

2021-04-07/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب احساس‌های خرگوشی، قشم، اردیبهشت ۹۹

2020-04-24/توسط editor96

بلندخوانی کتاب امپراتور سیب‌زمینی چهارم، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-28/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه‌های کوتی کوتی، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب یک اتفاق تازه، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب با هم قلعه می‎‌سازیم، قشم، بهمن ۹۸

2020-01-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، قشم، دی ۹۸

2020-01-16/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، قشم، دی ۹۸

2020-01-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مسابقه‌ی سبز، درگهان، دی ۹۸

2019-12-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، مهر ۹۸

2019-10-03/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پدربزرگِ من، قشم، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب آهنگ تار کولی، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب کنسرت پنج موش بامزه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-17/توسط نرگس پرسنده

جشن لایه‌ی اوزن، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-09-16/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، درگهان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قصه پنج تا موش و یک گربه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-12/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-09/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، قشم، شهریور ۹۸

2019-09-05/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی خرگوش کوچولوی خوشحال، کتابخانه‌ی نوید وحی، شهریور ۹۸

2019-08-31/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سام و حیوان خانگی‌اش، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، قشم، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی رفتم به باغی، قشم، امرداد ۹۸

2019-08-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب گربه‌ی قرمز و گربه‌ی آبی، قشم، امرداد ۹۸

2019-07-29/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی چه و چه و چه یک بچه، قشم، مرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، قشم، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب کمی گم شده‌ام، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر۹۸

2019-07-22/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب کمی گم‌شده‌ام، کتابخانه‌ی نوید وحی، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب تو کوچولو نیستی، هستی، قشم، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه، قشم، تیر ۹۸

2019-07-19/توسط نرگس پرسنده