کودکان سبز به پلاستیک «نه» می‌گویند!

گزارشی از فعالیت‌های با من بخوانی‌ها در روز نه به پلاستیک
امروزه مصر…
2021-10-13/توسط دریا نویدی

بلندخوانی کتاب قورباغه و گنج، جیرفت، ۱ مرداد ۹۸

2021-06-19/توسط آذین بذرافشان

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها در کتابخانه عشایری زاهدان، زمستان ۱۳۹۹

2021-05-01/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش کتاب رفتم به باغی در جیرفت، مهر ۱۳۹۹

2021-05-01/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی به مناسبت روز جهانی معلولین، کتابخانه‌ی سپهر، جیرفت، آذر ۹۹

2020-12-03/توسط sheida

بلندخوانی مهارت‌های زندگی با دوست، کتابخانه‌ی سپهر، جیرفت، آبان ۹۹

2020-11-15/توسط sheida

بلندخوانی مهارت‌های زندگی با دوست، جیرفت، فروردین ۹۹

2020-04-19/توسط editor96

بلندخوانی کتاب مورچه‌های ندانم کار، جیرفت، فروردین ۹۹

2020-04-11/توسط editor96

جشن روز آتش‌نشانی، جیرفت، مهر ۹۸

2020-01-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، جیرفت، دی ۹۸

2020-01-04/توسط editor96

بلندخوانی کتاب المر، جیرفت، تیر ۹۸

2019-11-22/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی الفباورزی با کاکاکلاغه، جیرفت، آبان ۹۸

2019-11-11/توسط editor96