خواندن کتاب نخودی برای کودکان کار/ انجمن حمایت از کودکان کار/ آبان ۱۴۰۰

2021-12-27/توسط editorNKH

آموزش واک‌(ژ)و شعر وقصه و انجام کنش ورزی و اجرای حرکات تنفسی/انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم/۱دی ماه

2021-12-26/توسط editorNKH

فعالیت با واک‌ها، انجمن حمایت از کودکان کار بم

2021-12-20/توسط EditorSh

بلندخوانی کتاب «باغچه‌ی هاپو»، جیرفت، اسفندماه ۹۹

2021-10-23/توسط admin

اجرای نمایش در موسسه ندای ماندگار، جیرفت، تیر ۱۴۰۰

2021-10-23/توسط admin

فعالیت مراکز «با من بخوان» در هفته مشاغل، اردیبهشت ۱۴۰۰

2021-10-22/توسط admin

کودکان سبز به پلاستیک «نه» می‌گویند!

2021-10-13/توسط admin

بلندخوانی کتاب قورباغه و گنج، جیرفت، ۱ مرداد ۹۸

2021-06-19/توسط آذین بذرافشان

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها در کتابخانه عشایری زاهدان، زمستان ۱۳۹۹

2021-05-01/توسط عطیه ملک‌زاهدی

اجرای نمایش کتاب رفتم به باغی در جیرفت، مهر ۱۳۹۹

2021-05-01/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی به مناسبت روز جهانی معلولین، کتابخانه‌ی سپهر، جیرفت، آذر ۹۹

2020-12-03/توسط sheida

بلندخوانی مهارت‌های زندگی با دوست، کتابخانه‌ی سپهر، جیرفت، آبان ۹۹

2020-11-15/توسط sheida