بلندخوانی کتاب «احتیاط حمله‌ی موش‌ها و دیگران»/ کتابخانه سپهر/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط admin

بلندخوانی کتاب «قورباغه می‌ترسد»/ کتابخانه کودک‌محور سپهر/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط admin

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

خواندن کتاب نخودی برای کودکان کار/ انجمن حمایت از کودکان کار/ آبان ۱۴۰۰

2021-12-27/توسط admin

آموزش واک‌(ژ)و شعر وقصه و انجام کنش ورزی و اجرای حرکات تنفسی/انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم/۱دی ماه

2021-12-26/توسط admin

فعالیت با واک‌ها، انجمن حمایت از کودکان کار بم

2021-12-20/توسط admin

بلندخوانی کتاب «باغچه‌ی هاپو»، جیرفت، اسفندماه ۹۹

2021-10-23/توسط admin

اجرای نمایش در موسسه ندای ماندگار، جیرفت، تیر ۱۴۰۰

2021-10-23/توسط admin

فعالیت مراکز «با من بخوان» در هفته مشاغل، اردیبهشت ۱۴۰۰

2021-10-22/توسط admin

کودکان سبز به پلاستیک «نه» می‌گویند!

2021-10-13/توسط admin

بلندخوانی کتاب قورباغه و گنج، جیرفت، ۱ مرداد ۹۸

2021-06-19/توسط آذین بذرافشان