, , ,

کودکان و مربیان محمودآباد با کوله‌باری از تجربه‌های نو به استقبال سال نو می‌روند!

با من بخوان

سال ۹۴ در حالی در خانه حمایتی آموزشی محمودآباد شهرری(خانه فرهنگ) به پایان می‌رسد که مربیان و کودکان کارنامه‌ای موفق و پربار از فعالیت‌های خود را که در سال گذشته در آن مرکز انجام داده‌اند، در دست دارند. کتابخانه این مرکز که دارای گروه‌های سنی پیش‌دبستان، دبستان، راهنمایی و دبیرستان است، یک کتابخانه معمولی نیست. کتابخانه‌ای است از کتاب‌های باکیفیت که به سبب اجرای طرح “با من بخوان” در این مرکز از تابستان گذشته نشست‌های کتابخوانی خود را گسترده‌تر و فعالانه‌تر از گذشته سر و سامان داده است.

در این نشست‌های کتابخوانی مربیان که از پیش در کارگاه‌های “با من بخوان” در زمینه‌ تکنیک‌های بلندخوانی آموزش دیده‌اند، کتاب‌های باکیفیت را برای کودکان بلندخوانی می‌کنند. پس از کتابخوانی فعالیت‌های در پیوند با آن با کودکان انجام ‌می‌شود. مربیان از پیش فعالیتی را برای بسط و گسترش مفاهیم کتاب طراحی می‌کنند و از این طریق کودکان را هر چه بیشتر با کتاب درگیر و سهیم می‌کنند.

مربی در حال بلندخوانی کتاب برای کودکان
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394 با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

نمونه‌هایی از فعالیت‌های در پیوند با بلندخوانی کودکان خانه فرهنگ محمودآباد
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

فعالیت‌ پس از بلندخوانی برای کتاب “اِلمر، فیل رنگارنگ”:  این کتاب ماجرای فیل رنگارنگی با نام المر است که با بقیه فیل‌های خاکستری تفاوت دارد. این فعالیت که در آن هر کدام از کودکان با چسباندن تکه‌های کاغذهای رنگی و عکس خود تصویر فیل رنگارنگی را کامل کرده‌اند، با هدف پی بردن به ارزش تفاوت بین یکدیگر و احترام به آن طراحی و اجرا شده است.


با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

نقاشی و نقاشی گروهی که یکی از فعالیت‌های موثر پس از بلندخوانی در راستای برقراری ارتباط نزدیک‌تر با کتاب برای کودکان است.


با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

فعالیت‌ پس از بلندخوانی برای کتاب “قیافه‌های با مزه”: این کتاب تصویری به کودکان کمک می‌کند تا با حالت‌های گوناگون یک چهره از چهره شاد  تا غمگین،‌ متعجب و عصبانی و… آشنا شوند، احساسات خود را بشناسند، بیان کنند و از این طریق با دیگران ارتباط بگیرند. مربیان خانه فرهنگ محمودآباد کوشیده‌اند تا در این فعالیت چهره‌ها و احساسات گوناگون را به همراه کودکان بسازند و آن‌ها را در درک احساسات و بروز دادن آن یاری کنند.


با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

فعالیت‌های پس از بلندخوانی با کودکان برای کتاب “ماجرای هیولاهای دندان”- این فعالیت به درک موضوع کتاب که درباره بهداشت دهان و دندان است یاری می‌رساند.


با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394 با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

در بخش پیش‌دبستانی این مرکز برنامه “با من بخوان” شامل دو بخش تقویت سواد پایه از راه ادبیات و نشست‌های بلندخوانی همراه با فعالیت‌های نمایشی و هنری به شکل کامل اجراشده است. در بخش تقویت سواد پایه از راه ادبیات بسته‌های آواورزی، الفباورزی، شمارورزی با  لولوپی به شکل بنیادین به کودکان آموزش داده شده است.

بلندخوانی داستانک‌های کتاب آواورزی توسط مربی
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

آموزش واک “ف” با بازی- کودکان با راهنمایی مربی با بدن خود شکل حروف و واک‌ها را می‌سازند.
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
 آموزش واک “ب” با بازی
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

کودکان خود را به شکل شخصیت کتاب آواورزی(سی‌بی‌لک)در آورده‌اند
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

فعالیت‌های در پیوند با کتاب آواورزی
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

ماسک‌ها کتاب آواورزی که توسط کودکان و با کمک و همراهی مربیان ساخته شده است. این ماسک‌ها کودکان را در شناخت آواهای جانوران و هجاها و واک‌های مرتبط با آن‌ها یاری می‌رساند.


با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

در بهمن ماه ۱۳۹۴ حاصل کار این فعالیت‌ها در نمایشگاهی که توسط مسئولان این مرکز به نمایش درآمد و نقاشی‌ها، کاردستی‌ها، فعالیت‌ها و آثار دست‌ساز کودکان و مربیان در پیوند با کتاب و بلندخوانی مورد بازدید و استقبال کودکان و خانواده‌های آنان قرار گرفت.
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

 در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، در خانه حمایتی آموزشی محمودآباد سلسه کارگاه‌های آموزشی “خواندن با نوزاد و نوپا” برای مادران جوان برگزار شد. در مجموعه کارگاه‌های خواندن با نوزاد و نوپای خانه فرهنگ محمودآباد، مادران اصول اولیه خواندن با نوزادان و نوپایان را فرا می‌گیرند و کیسه کتاب‌های «خواندن با نوزاد و نوپا» را دریافت می‌کنند تا به خواندن با کودکان خود بپردازند. بدین ترتیب در طی یک دوره، مادران در مسیر درست کتاب‌خوانی با نوزادان‌شان قرار می‌گیرند و زیر نظر آموزشگران مؤسسه کودکان‌شان را از نخستین سال‌های کودکی از کتاب‌های باکیفیت بهره‌مند می‌کنند. در این نشست‌ها آموزش تئوری و عملی در پیوند با کتاب به مادران ارائه می‌شود. مادران علاوه بر کتاب‌خوانی با شیوه درست خواندن لالایی و شعر و گفتن قصه با عروسک آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند خودشان برای کودکان‌شان کتاب درست کنند. در پی برگزاری دو دوره از این کارگاه‌ها برای دو گروه از مادران، اکنون مربیان و مادران از تاثیرات شگفت خواندن بر رشد ذهنی، اجتماعی، و روحی نوزادان و نوپایان خبر می‌دهند. مادران دلسوز محمودآباد نیز که اینک توانمند شده‌اند، با علاقه و اشتیاق این کارگاه‌ها را دنبال می‌کنند. در بخشی از نمایشگاه بهمن ماه، آثار دست‌ساز مادران برای نوزادانشان نیز به نمایش درآمد.

کتاب‌ها،عروسک‌ها و وسایل دست‌ساز مادران محمودآباد برای نوزادان و نوپایان در برنامه خواندن با نوزاد و نوپا
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

کتابخوانی مادر با نوزاد- مادران شرکت کننده در کارگاه‌ها به شیوه عملی خواندن با نوزادنشان را تجربه می‌کنند
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394 با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

در روزهای پایانی سال نیز کودکان این مرکز با انجام فعالیت‌های در پیوند با روز درختکاری و نوروز به استقبال بهار می‌روند. در روز جمعه ۲۱ اسفندماه هم مربیان و مسئولان این مرکز مراسم جشن آیینی نوروز را برگزار کردند و با اجرای نمایش، مراسم نمادین چهارشنبه سوری، سرودخوانی و بازی‌های گوناگون، نزدیک شدن بهار را جشن گرفتند.

کودکان به شکل گروهی به مناسبتروز درختکاری نقاشی می‌کشند
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

کودکان برای روز جشن آیینی نوروزی چهر‌های خود را نقاشی کرده‌اند
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

اجرای مراسم چهارشنبه‌سوری در حیاط یکی از کوره‌پزخانه‌ها
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

اجرای نمایش سفره هفت سین توسط گروه نمایش کودکستانی‌ها
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

گروه سرود حاجی فیروز
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

اجرای نمایش بر اساس کتاب “داستانک‌های خرگوش حکیم”
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

اجرای نمایش بر اساس داستان کاوه آهنگر
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394 با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

سفره هفت‌سین کلاس نهضت سوادآموزی که با کمک مادران شرکت‌کننده در این کلاس‌ها چیده شده است
با من بخوان- محمود آباد شهرری- 1394

This post is also available in: انگلیسی