, , ,

گروه جدیدی از کودکان کوره‌پزخانه‌های محمودآباد زیر پوشش طرح با من بخوان قرار گرفتند

با من بخوان

از ابتدای دی‌ماه امسال با پی‌گیری مسئولین خانه فرهنگ محمودآباد گروه جدیدی از کودکان ساکن در کوره‌پزخانه‌های محمودآباد به طرح با من بخوان پیوستند. این کودکان که در محوطه‌های دورافتاده کوره‌پزخانه‌های محمودآباد زندگی می‌کنند تا پیش از این به علت دوری راه نمی‌توانستند در کلاس‌های خانه فرهنگ حضور یابند. با هماهنگی‌های انجام‌شده، دو نفر از راننده‌های ساکن محل قبول کردند رفت و آمد روزانه این کودکان را بر عهده بگیرند تا این کودکان نیز بتوانند با حضور در خانه فرهنگ علاوه بر دریافت آموزش‌های اولیه ساعاتی را از محیط کار در کوره‌پزخانه‌ها دور باشند.

نشست‌های کتاب‌خوانی از زمان برپایی کتابخانه‌ی کودک‌محور خانه‌ی فرهنگ محمودآباد با پشتیبانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و یکی از نیکوکاران دوستدار کودکان در چارچوب برنامه با من بخوان در این محل برگزار می‌شوند. این نشست‌ها تا پیش از این برای چهار گروه از کودکان (دو گروه در رده مهد کودک و دو گروه در رده پیش‌دبستان) در دو نوبت صبح و بعدازظهر برپا می‌شد. اکنون با افزوده شدن ۱۸ کودک دیگر شمار گروه‌هایی که در نشست‌های با من بخوان شرکت می‌کنند به پنج رسیده است. آخرین گروه این کودکان که اکنون سه هفته است به خانه فرهنگ محمودآباد می‌آیند سه تا شش ساله و از خانواده‌های ایرانی یا مهاجر افغانی هستند. با توجه به این‌که این کودکان پیش‌تر آشنایی با کتاب یا فضاهای آموزشی نداشته‌اند، مربیان روزهای نخست را به بازی با این کودکان سپری کردند و اندک‌اندک با علاقه‌مند کردن‌شان، کتاب‌خوانی را برای آنان آغاز کردند. با ادامه همین روند و پس از خو گرفتن کودکان به کتاب‌ها، آموزش از طریق کتاب آواورزی ادامه پیدا خواهد کرد. فرشته دباغ مسئول طرح با من بخوان در خانه فرهنگ محمودآباد نیز هفته‌ای یک بار از این نشست‌ها بازدید می‌کند و علاوه بر بلندخوانی با این کودکان، کاستی‌های کار مربیان را گوشزد می‌کند و پیشنهاداتی برای بهبود برگزاری نشست‌ها ارائه می‌دهد. هم‌چنین پس از تشخیص اختلال یادگیری در مورد یکی از این کودکان و معرفی به روان‌شناس کودک، با پی‌گیری‌های مسئول طرح با من بخوان، خانه فرهنگ با قبول هزینه درمان این کودک را به یک مرکز اختلالات یادگیری فرستاد تا کار درمان در مورد او آغاز شود.

این کودکان تا پایان تابستان در نشست‌های با من بخوان شرکت می‌کنند و با شروع سال تحصیلی جدید کودکانی که خانواده‌هایشان هنوز در کوره‌پزخانه‌ها مشغول به کار باشند به تفکیک سن در دوره‌های مهد یا پیش‌دبستان نام‌نویسی خواهند شد.

This post is also available in: انگلیسی