بلندخوانی کتاب پرنده‌ی قرمز، محمودآباد، دی 96
,

بلندخوانی کتاب پرنده‌ی قرمز، محمودآباد، دی ۹۶

موضوع: فقر و تنگ‌دستی و گشتن دنبال یک‌راه امید مراحل بلندخوانی: ابتداً در مورد پرندگان و رنگ آن‌ها  همچنین در پیرامون آن در مورد فقر و تنگ‌دستی صحبت کردیم. بعد کتاب را بلندخوانی کردیم دانش‌آموزان خوب داستان گوش می‌کردند. و درنهایت برای…