به سوی تو می‌آییم تا با هم بخوانیم!

استقبال کودکان از نشست‌های کتابخوانی در روستاهای محروم منطقه‌ی بندرعباس که برای رسیدن به آن‌ها باید کیلومترها در جاده‌های خاکی و ناهموار و پر پیچ‌و‌خم راه پیمود، تجربه‌ی کم‌نظیری است.

زهرا شوندی ترویج‌گر داوطلب که به کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» پیوسته است، به روستاهای «زمین‌حسن»، «دوگنویر» و «تیسو» در استان هرمزگان رفته و با نصب کتابخانه‌های پارچه‌ای کلاسی و برگزاری نشست‌های بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن، حال و هوای دیگری به کلاس‌های این روستاها بخشیده است.

ترویج‌گر: زهرا شوندی

محل اجرا: روستاهای زمین‌حسن، دوگنویر و تیسو، سهرستان بشاگرد، استان هرمزگان

تجربه‌ی زهرا شوندی از سفر به هر روستا را در کتابک بخوانید:

برق امید در چشمان کودکان، انگیزه‌ی‌ ما را دو چندان می‌کند

بیشتر بخوانید:

فعالیت‌های کمپین یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه

آواورزی با سی‌بی‌لک در انجمن حمایتی محمودآباد، دی ۱۳۹۹

2021-04-18/توسط عطیه ملک‌زاهدی

کمپین یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه، شهرستان جیرفت، تابستان ۹۹

2020-09-21/توسط editor96

کمپین یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه، شهرستان بشاگرد، مهر ۹۸

2019-10-13/توسط نرگس پرسنده

کمپین یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه، روستای دوربنی، مهر ۹۸

2019-10-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، مهر ۹۸

2019-09-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، امرداد ۹۸

امروز برای بار دوم در بخش‌های بیمارستان وارد شدیم. کودکان به علت بیماری‌ش…
2019-07-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی، تیر ۹۸

امروز با گروه کودکان فرشته‌اند در بخش‌های داخلی و عفونی و…
2019-07-19/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب آقای پوسکینز برنده می‌شود، کوره‌ پزخانه، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب دست برای زدن نیست، کوره‌پزخانه، تیر ۹۸

2019-07-15/توسط نرگس پرسنده

کمپین یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه، کوره‌پزخانه‌های محمودآباد، خرداد ۹۸

2019-06-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، کوره‌پزخانه، خرداد ۹۸

2019-05-29/توسط نرگس پرسنده