بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن98
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن 98

بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

به مناسبت هفته بلندخوانی، مادران را دعوت کردیم. نخست، درباره بهداشت فردی گفت‌وگو کردیم. سپس، با گمانه‌زنی از روی جلد کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» نشست بلندخوانی را آغاز کردیم. از بچه‌ها و مادرنشان پرسیدیم چه چیزی سبب خوشحالی‌شان می‌شود؟ مادرها گفتند: …
بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، آوای ماندگار، بهمن 98
بلندخوانی کتاب «جادوگر دهكده سبز»، آوای ماندگار، آذر 98
بلندخوانی کتاب «آپولین راننده می‌شود»، آوای ماندگار، اردیبهشت 98
بلندخوانی کتاب «قصه پنیرک»، آوای ماندگار، اردیبهشت 98