بلندخوانی کتاب مامان من کیه؟، زابل، مرداد97
بلندخوانی کتاب گوزن شاخدار فایدش چیه؟، زابل، مرداد 97
بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی غمگین، زابل، مرداد97
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، مرداد 97
بلندخوانی کتاب کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، تیر97
برگزاری کلاس تابستانی آواورزی، زابل، تیر 97
بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، زابل، تیر97
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، تیر97
بلندخوانی کتاب چه وچه وچه یک بچه، زابل، تیر97
بلندخوانی کتاب‌ دست‌هایت را بشوی، زابل، فروردین 97
اجرای نمایش کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، زابل، فروردین97
بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمونوروز، زابل، اسفند 96
بلندخوانی کتاب هدیه‌ای برای مادربزرگ، زابل، بهمن 96
بلندخوانی داستان این جا مال من است، زابل، بهمن 96
بلندخوانی بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، آبان 96
بلندخوانی خانم حنا به گردش می‌رود، زابل، آبان 96