,

بلندخوانی کتاب به کبوتراجازه نده اتوبوس براند، زهک، اردیبهشت ۹۸

بلندخوانی کتاب به کبوتراجازه نده اتوبوس براند و اجرای نمایش زیبای بچه‌ها برای فعالیت بعد از بلندخوانی و خواندن داستان توسط یکی ازبچه‌ها مربی: رقیه پیری محل اجرا: دبستان شهید علی اکبرجهانتیغ، روستای پیری، زهک، سیستان وبلوچستان لینک خرید کتاب به کبوتراجازه…
آموزش واک «ص»، زهک، بهمن 97