بازی‌های فکری وآموزشی در فرایند یادگیری، زهک، مرداد 97
بلندخوانی و اجرای نمایش کتاب «المر»، زهک، خرداد 97
,

بلندخوانی و اجرای نمایش کتاب «المر»، زهک، خرداد ۹۷

  محل اجرا: کتابخانه با من بخوان در زهک مربی: خانم مراد قلی معرفی کتاب «المر» معرفی کتاب «دوباره المر» کتاب‌های مقوایی المر برای خردسالان منتشر شد …
بلندخوانی کتاب «خانم زری به گردش می‌رود»، زهک، فروردین97
,

بلندخوانی کتاب «خانم زری به گردش می‌رود»، زهک، فروردین۹۷

محل اجرا: دبستان شهدای وحدت مربی: خانم سمیه نوری معرفی کتاب «خانم حنا به گردش می‌رود» خرید کتاب «خانم حنا به گردش می‌رود»
بلندخوانی کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد»، زهک، بهمن 96