فارسی‌آموز نخودی، معلم کلایه، آذر 96
بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:
, ,

بلندخوانی کتاب «مهمانی هیولاهای دندان»، معلم کلایه، آذر ۹۶:

دبستان حدادی آموزگار: نرگس حسینی بچه‌های کلاس اول را به کتابخانه با من بخوان معلم کلایه بردم. در آنجا کتاب مهمانی هیولاهای دندان را برایشان بلندخوانی کردم. سپس از آن‌ها خواستم در خانه داستان را برای مادرانشان تعریف کنند و مادرشان چیزهایی …
بلندخوانی کتاب «تنور»، معلم کلایه، فروردین 96