بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»، سلخ، آبان 96
, , ,

بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»،کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶:

این هفته برای دانش‌آموزان کلاس‌های اول و دوم و سوم کتاب جمجمک برگ خزون بلندخوانی شد. پس از بلندخوانی بچه‌ها روی کاغذ تنه درخت کشیدند و برگ‌های خشک‌شده درخت‌های اطراف مدرسه را به شاخه‌های درخت نقاشی شده چسباندند. هدف از این فعالیت آشنایی با فص…
آوا ورزی با سیبیلک، سلخ، آبان ۹۶
, , ,

آوا ورزی با سیبیلک، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶

در این جلسه با بچه‌های ۳ تا ۵ ساله کتاب آوا ورزی با سیبیلک را کار کردیم و پس از آن بچه‌ها با پنبه کاردستی بره درست کردند. هدف از این فعالیت آشنایی بچه‌ها با پشم گوسفند و کاربردهای آن بود.    …
آبی کوچولو و زرد کوچولو
, , ,

بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو و زرد کوچولو»، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، آبان ۹۶

پس از بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو با استفاده از آب‌رنگ بچه‌ها تصویرهایی از کتاب را کشیدند و به‌این‌ترتیب رنگ‌های مختلف و نام آن‌ها را تمرین کردند. در آخر با همدیگر بازی کلاغ ‌پر- گنجشک پر انجام دادند.  …
س از بلندخوانی بچه‌ها نقاشی کشیدند.
, , ,

بلندخوانی کتاب «شاه لاک‌پشت‌ها»، کتابخانه‌ی کودک، مادر و نوجوان سلخ، مرداد ۹۶

در این جلسه کتاب شاه لاک‌پشت‌ها برای بچه‌ها بلندخوانی شد. موضوع این کتاب خودبرتربینی بود. پس از بلندخوانی بچه‌ها نقاشی کشیدند. هم‌چنین کارگاه مهارت‌های حل مساله برگزاری شد. هدف از برگزاری این کارگاه تمرین ترک عادت‌های بد بود که یکی از روش‌های آن ایج…