پوکا و مین در سینما، سرپل‌ذهاب، تیر97
بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، سرپل‌ذهاب، تیر 97
, ,

بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، سرپل‌ذهاب، تیر ۹۷

قبل از بلندخوانی کتاب ساختن فوق‌العاده است، با بازی حدس زدن،  اسم کتاب را بە بچەها گفتیم. بچەها از کتاب و همچنین کارهایی کە دختربچە داستان انجام می‌داد، خیلی خوششان آمد. مربیان:خواهران احمدی محل اجرا: کرمانشاە، سرپل‌ذهاب، بلوار احمد…
فعالیت نقاشی گروهی در کتابخانه ژیوان، سرپل ذهاب، تیر ۹۷
ایزی و راسو، سرپل ذهاب، خرداد97
بلندخوانی کتاب واژه‌نامه چیستانی، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب المر، سرپل ذهاب، خرداد 97
بلندخوانی کتاب گلوپس، سرپل ذهاب، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد، سرپل ذهاب، اسفند 96
بلندخوانی کتاب کارگاه سیتو و دستیارش چین می آدو، سرپل ذهاب، اسفند 96
بلندخوانی کتاب خفاش دیوانه، سر پل ذهاب، اسفند96
بلندخوانی کتاب تولدت مبارک هاپو، سرپل ذهاب، بهمن 96
بلندخوانی کتاب خرگوشی که نمی‌خواست بخوابد، سرپل ذهاب، بهمن96
بلندخوانی کتاب‌های هیچ هیچ هیچانه و موش مترو، سر پل ذهاب، بهمن 96
بلندخوانی کتاب هویج پالتوپوش، سرپل ذهاب، مرداد 96