مربی کودکان محروم و دربحران

افزون بر ویژگی های مربی کتاب‌خوانی، مربی کودکان محروم و دربحران باید ویژگی های زیر را دارا باشد: دارای شناخت و درک جامعه شناسی از وضعیت کودک محروم و در بحران باشد. با روانشناسی رشد و همچنین اختلال‌های روانی ناشی از شرایط دشوار آاشنا باشد. با م…

کودکان در بحران

کودکانی که به سبب بحران های سیاسی و اجتماعی همچون جنگ و یا رخداد های طبیعی همچون زلزله، سیل و ... از زندگی در شرایط معمول خارج و به سوی یک زندگی بحرانی رانده می‌شوند. در این شرایط رشد جسمی و ذهنی این کودکان با اختلال رو به رو شده و امنیت و آسا…

کودکان محروم

کودکان محروم کودکانی هستند که از حداقل استاندارد های زیستی پذیرفته شده از سوی جامعه جهانی برخوردار نباشند. از مراقبت های درست خانوادگی، تغذیه، آموزش و همه آن‌چه به رشد جسمی و ذهنی او یاری رساند، بهره مند نباشند.…

مربی کتاب‌خوانی

برای علاقه مند کردن کودکان به کتاب و کتاب‌خوانی، به یک مربی کتاب‌خوانی توانا نیاز است. یک مربی کتاب‌خوانی، باید دارای ویژگی های زیر باشد: با ادبیات کودکان آشنا باشد. با مراحل رشد کودکان آشنا باشد و نیازهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی آن ها …

کتاب‌های بی‌کیفیت یا بازاری

کتاب‌های بازاری یا بی‌کیفیت کتاب‌های بدون عنصر زیبایی‌شناسی و ادبی،‌ فاقد اندیشه ای والای انسانی، با طرح‌های ساده و پیش‌پا افتاده که ذهن کودکان را درگیر نمی‌کند و آن‌ها را به اندیشیدین و تخیل ورزی فرا نمی‌خواند.…

کتاب‌های با کیفیت

کتاب‌هایی هستند که به سبب محتوا و‌ موضوع می‌توانند با مخاطب کودک و نوجوان ارتباط برقرار کنند و از نظر ادبی و زیبایی‌شناسی از ارزش‌های بالایی برخوردار باشند. تخیل و خلاقیت کودکان را پرورش دهند، آن‌ها را سرگرم کنند و در عین حال از مفاهیم و ارزش‌های …

بلندخوانی

خواندن برنامه‌ریزی شده یک کتاب یا یک متن با صدای بلند است. بلندخوانی احساس‌ها و عواطف نهفته در یک متن یا داستان را بازتاب می‌دهد و عشق به خواندن را به شنونده منتقل می کند. بلندخوانی کودکان و نوجوانان را شیفته خواندن می‌کند. دانش‌پایه‌ی آن‌ها را…

ادبیات کودکان

ادبیات کودکان شاخه‌ای از ادبیات است و به آثار داستانی شعر و منظوم و نیز غیرداستانی گفته می شود که برای گروه سنی کودک و نوجوان با توجه به علائق و نیازهای آن ها آفریده شده باشد.…

ادبیات

هر نوع اثر به نثر و نظم ،‌ دارای ارزش ادبی و زیبایی شناختی و سرشار از افکار و اندیشه های نو و متفاوت را ادبیات نامند.