• درست کردن حشرات همراه با برگ آبان ماه ۱۴۰۰

  • درست کردن هزار پا همراه با برگ و چوب آبان ۱۴۰۰

  • درست کردن پروانه با برگ آبان ۱۴۰۰

  • درست کردن کفشدوزک همراه با برگ و چوب آبان ۱۴۰۰

  • آموزش کتاب جورچین طبیعت، حشره‌ها و پروانه ‌ها

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

ساخت کاردستی و اجرای نمایش، انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار، فروردین ۱۴۰۱

2022-04-27/توسط عطیه ملک‌زاهدی

تدریس واک و بلندخوانی/ انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار/ ۱۶ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-28/توسط admin

تدریس واک «و» و «پ»/ انجمن حمایت از کودکان کار مرکز خاوران/ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-06/توسط admin

بلندخوانی و تدریس واک «ص» و «ض»/ انجمن حمایت از کودکان کار/ مرکز بازار/ ۲ تا ۶ بهمن ماه

2022-02-06/توسط admin

آموزش واک‌های «او»، «ژ»، «ش»، «و» به کودکان/انجمن حمایت از کودکان کار/ ۲۹ آبان الی ۳ آذر

2021-12-27/توسط admin

خواندن کتاب نخودی برای کودکان کار/ انجمن حمایت از کودکان کار/ آبان ۱۴۰۰

2021-12-27/توسط admin

آموزش واک‌(ژ)و شعر وقصه و انجام کنش ورزی و اجرای حرکات تنفسی/انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم/۱دی ماه

2021-12-26/توسط admin

تدریس واکها، انجمن حمایت از کودکان کار، ۱۴۰۰/۹/۱۳تا۱۴۰۰/۹/۱۷

2021-12-18/توسط admin
لولوپی و عمو کوکو

پرورش گیاهان همراه با لولوپی و عموکوکو در انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم، ۹۹-۱۴۰۰

2021-08-31/توسط آذین بذرافشان

آواورزی با سی‌بی‌لک، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

2021-06-30/توسط editor96

This post is also available in: انگلیسی