نوشته‌ها

نقاشی ابزاری برای رهایی از اضطراب و اندوه کودکان سیل‌زده

نقاشی ابزاری برای رهایی از اضطراب و اندوه کودکان سیل‌زده

  «آسمان باش، ابر باش، باران باش، ببار، اما سیل نشو خانه من را در آب غرق نکن اگر مداد و دفتر من خیس شود، چگونه دیگر بتوانم تو را نقاشی کنم؟» نقاشی، گفت‌وگو، نمایش و انواع فعالیت‌های در پیوند با بلندخوانی به کودکان در بحران کم…