کاشت درخت در روز درختکاری، انجمن پویش، اسفند۱۳۹۹

2021-04-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آواورزی با سی‌بی‌لک در انجمن حمایتی محمودآباد، دی ۱۳۹۹

2021-04-18/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی مهد کودک موسسه ندای ماندگار

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب خورشید خانم آفتاب کن در شب یلدا، ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-21/توسط sheida

روز جهانی کامی‌شی‌بای، مرکز توانمندسازی ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-19/توسط sheida

روز جهانی صلح، مرکز توانمندسازی مهر و ماه، شهریور ۹۹

2020-09-21/توسط editor96

بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند ۹۸

2020-02-20/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن۹۸

2020-02-08/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

به مناسبت هفته بلندخوانی، مادران را دعوت کردیم. نخست، درباره…
2020-01-26/توسط هدیه خلیلیان

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، کوشا، بهمن ۹۸

2020-01-26/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط هدیه خلیلیان

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سؤال بزرگ، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

فارسی‌آموز نخودی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

بلندخوانی کتاب لوبی‌ها در من نبودم، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

کتابخوانی در کتابخانه‌ی دانش و مهر، نسیم‌شهر،دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، آوای ماندگار، دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتاب لولوپی+۰، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-07/توسط editor96

فعالیت آواورزی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-04/توسط editor96

فعالیت آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2019-12-29/توسط editor96

بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-17/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «جادوگر دهکده‌ی سبز»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-12/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-11/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب لولوپی، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-09/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «به به لیمو و کاکلی»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

به به لیمو و کاکلی (کامی شی بای) به شکل کارت‌های قصه‌گویی یا…
2019-12-07/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «گنجشک که بال و پر داشت»، آوای ماندگار، آذر ۹۸ – با من بخوان

2019-12-07/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «با احترام، از طرف زرافه»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-11-30/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «خرس کوچولو و درخت آرزوها»، آوای ماندگار، مهر۹۸

2019-11-28/توسط هدیه خلیلیان

فعالیت‌های کتابخانه‌ی دبستان شهید قاسم داوودی، تهران، بهمن ۹۸

2019-11-06/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی «مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، آبان ۹۸

2019-11-03/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی موش مترو، مهروماه، آبان ۹۷

2019-10-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پاندورا و پرنده، دایان، مهر۹۸

2019-09-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، مهر ۹۸

2019-09-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب آفتاب‌پرست غمگین، دایان، شهریور۹۸

2019-09-18/توسط نرگس پرسنده