اجرای نمایش در موسسه ندای ماندگار، تیر ۱۴۰۰

2021-07-26/توسط عطیه ملک‌زاهدی

روز درختکاری در کتابخانه با من بخوان سازورسازه آذرستان

2021-07-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آواورزی با سی‌بی‌لک، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، سال تحصیلی ۹۹-۰۰

2021-06-30/توسط editor96

نمایش سایه، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-30/توسط editor96

بلندخوانی کتاب خرگوش و بازیافت به مناسبت روز جهانی محیط زیست، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-23/توسط sheida

بلندخوانی کتاب دوباره المر به مناسبت روز حمایت از زبان مادری، اسفند ۱۳۹۹

2021-06-23/توسط sheida

جشن روز المر، کتابخانه آذرستان، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-14/توسط عطیه ملک‌زاهدی

شمارورزی با لولوپی،انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار، اردیبهشت ۹۹

2021-05-05/توسط editor96

کاشت درخت در روز درختکاری، انجمن پویش، اسفند۱۳۹۹

2021-04-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آواورزی با سی‌بی‌لک در انجمن حمایتی محمودآباد، دی ۱۳۹۹

2021-04-18/توسط عطیه ملک‌زاهدی

پیوند بلندخوانی و زندگی روزمره، موسسه ندای ماندگار، بهمن ۱۳۹۹

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آشنایی با پیام‌های دیداری، انجمن حمایت از کودکان کار – مرکز همه کودکان، اسفند ۹۹

2021-03-03/توسط editor96

نمایش عروسکی الفباورزی و فارسی‌آموز، انجمن حمایت از کودکان کار،مولوی، دی ۹۹

2021-01-07/توسط editor96

الفباورزی و شمارورزی، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز خاوران، دی ۱۳۹۹

2021-01-05/توسط editor96

بلندخوانی کتاب خورشید خانم آفتاب کن در شب یلدا، ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-21/توسط sheida

روز جهانی کامی‌شی‌بای، مرکز توانمندسازی ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-19/توسط sheida

روز جهانی صلح، مرکز توانمندسازی مهر و ماه، شهریور ۹۹

2020-09-21/توسط editor96

بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند ۹۸

2020-02-20/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن۹۸

2020-02-08/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

به مناسبت هفته بلندخوانی، مادران را دعوت کردیم. نخست، درباره…
2020-01-26/توسط هدیه خلیلیان

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، کوشا، بهمن ۹۸

2020-01-26/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط هدیه خلیلیان

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سؤال بزرگ، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

فارسی‌آموز نخودی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

بلندخوانی کتاب لوبی‌ها در من نبودم، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

کتابخوانی در کتابخانه‌ی دانش و مهر، نسیم‌شهر،دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، آوای ماندگار، دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتاب لولوپی+۰، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-07/توسط editor96

فعالیت آواورزی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-04/توسط editor96

فعالیت آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2019-12-29/توسط editor96

بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-17/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «جادوگر دهکده‌ی سبز»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-12/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-11/توسط هدیه خلیلیان