آواورزی با سی‌بی‌لک، آوای ماندگار، دی ۹۸

2020-01-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی موش مترو، مهروماه، آبان ۹۷

2019-10-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پاندورا و پرنده، دایان، مهر۹۸

2019-09-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، مهر ۹۸

2019-09-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آفتاب‌پرست غمگین، دایان، شهریور۹۸

2019-09-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب انتظار عروسکی، دایان، شهریور ۹۸

2019-09-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شیطونی‌های من و خواهرم خوشگل نشدم؟، دایان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شاه، موش و پنیر، مهروماه، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

جشن پایان سال، مدرسه آل احمد، شهریور ۹۸

2019-09-06/توسط نگار نادرپژوه

کتاب قورباغه و وزغ، روستای حاجی‌آباد، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب ماجراهای فیلی و فیگی، آوای ماندگار، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پرنده مجروح، دایان، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خرگوش سیاه، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب عجیب‌ها و غریب‌ها، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب وقتی تو خوشحالی، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-19/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب روزی که مداد شمعی‌ها دست از کار کشیدند، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب فردریک، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دریا قرمز نیست، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-14/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب جزیره‌ی شادی، مهروماه، امرداد۹۸

2019-08-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست‌ها برای زدن نیست، روستای حاجی‌آباد، امرداد ۹۸

2019-08-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب روزی که خوک‌ها پرواز کنند، کوشا، امرداد ۹۸

2019-08-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب طوطی و بقال، مهروماه، امرداد ۹۸

2019-08-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب بلوط سبز، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست ازسرم بردارید، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شب بخیر خرگوش کوچولو، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

مهارت دست‌ورزی، مدرسه آل احمد، امرداد ۹۸

2019-08-01/توسط نگار نادرپژوه

لولوپی‌+۰، مهروماه، امرداد ۹۸

2019-07-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خوراک زرافه با سالاد لاک پشت، دایان، امرداد ۹۸

2019-07-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، امرداد ۹۸

امروز برای بار دوم در بخش‌های بیمارستان وارد شدیم. کودکان به علت بیماری‌ش…
2019-07-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های آنجایی که وحشی‌ها هستند و مادربزرگ، دزد دریایی و هیولاها، دایان، امرداد ۹۸

2019-07-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب طوطی و بقال، مهروماه، امرداد ۹۸

2019-07-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دارو دسته‌ی خرگوش‌های جهنمی، مهروماه، امرداد ۹۸

2019-07-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دیو سیاه و موش سفید، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی هندوانه و تمساح، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب این گوزن مال من است، دایان، امرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب از شیره تا عسل، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-23/توسط نگار نادرپژوه