فعالیت روز المر، تهران، خرداد 98

فعالیت روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد 98

بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور

اوریگامی ساخت شرشره در شب یلدا، مهد کوشا، آذر ۹۷

2018-11-29/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب ایزی و راسو، مهرو ماه، تیر۹۷

2018-09-29/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب هفت رویای کلاغ، آبیارک،امرداد ۹۷

2018-07-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب پسرک و ناخدای شجاع، مهروماه، مرداد ۹۷

2018-07-28/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب قصه های من و بابام، مهروماه، مرداد ۹۷

2018-07-26/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چه‌وچه‌وچه، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-22/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب دفترچه خاطرات جغد درختی۱، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-20/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-20/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، آبیارک، تیر۹۷

2018-07-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب پرنده قرمز، آبیارک، تیر۹۷

2018-07-19/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولو، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-14/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولو، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-14/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب وسلی آباد، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-12/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب جمجمک برگ خزون، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-11/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب «چتر»، کوشا، تیر97

بلندخوانی کتاب «چتر»، کوشا، تیر۹۷

ابتدا، کتاب را تصویرخوانی کردیم. تغییر فصل‌ها، ریزش برگ‌ها،…
2018-07-07/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی همایش پرندگان، مهروماه، تیر ۹۷

2018-07-05/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب چه کار می کنی با یک فکر نو؟، مهروماه، تیر۹۷

2018-07-05/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب المر، مهر و ماه، تیر ۹۷

2018-07-02/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب "روزی که همه چیز خوب می‌شود"، پاکدشت، تیر97

بلندخوانی کتاب “روزی که همه چیز خوب می‌شود”، پاکدشت، تیر۹۷

2018-06-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب بچه ی گروفالو، مهر و ماه، تیر۹۷

2018-06-30/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب المر، مهروماه، تیر ۹۷

2018-06-26/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب «مامان جیغ جیغو»،کوشا، تیر97

بلندخوانی کتاب «مامان جیغ جیغو»،کوشا، تیر۹۷

2018-06-26/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «جیب‌‌های آنجلیکا اسپراکت»، کوشا، تیر97

بلندخوانی کتاب «جیب‌‌های آنجلیکا اسپراکت»، کوشا، تیر۹۷

2018-06-26/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «آب‌چال»

بلندخوانی کتاب «آب‌چال»، کوشا، خرداد۹۷

2018-06-18/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب پیکو جادوگر کوچک، مهروماه، خرداد ۹۷

2018-06-16/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب خرگوش حکیم(داستانک ششم)، مهروماه،خرداد ۹۷

2018-05-26/توسط هورزاد

بلندخوانی خرگوش حکیم، مهروماه، خرداد ۹۷

2018-05-24/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب قورباغه می‌ترسد، مهروماه، اردیبهشت ۹۷

2018-05-19/توسط هورزاد

آموزش سوادپایه، مهروماه، اردیبهشت۹۷

2018-05-14/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب یک چیز دیگر، کوشا، اردیبهشت ۹۷

2018-05-13/توسط هورزاد

بلندخوانی کتاب قورباغه و غریبه، مهروماه، اردیبهشت۹۷

2018-05-12/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، محمودآباد، اردیبهشت 97

بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، محمودآباد، اردیبهشت ۹۷

2018-05-09/توسط هورزاد

ساخت نقاب‌های نمایشی، ورامین، اردیبهشت ۹۷

2018-05-05/توسط هورزاد
بلندخوانی کتاب روباه قرمز سلام، پاکدشت، اردیبهشت97

بلندخوانی کتاب روباه قرمز سلام، پاکدشت، اردیبهشت۹۷

2018-05-01/توسط هورزاد