کودکان سبز به پلاستیک «نه» می‌گویند!

گزارشی از فعالیت‌های با من بخوانی‌ها در روز نه به پلاستیک
امروزه مصر…
2021-10-13/توسط دریا نویدی

تجربه‌ای از بلندخوانی کتاب قورباغه و گنج در موسسه‌ی حمایت از کودکان ارفک در تهران

گنج‌های پنهان کودکان کتابخانه آناهیتا
به نظر شما گنج چیست؟ این پرسشی بود که …
2021-10-12/توسط دریا نویدی

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، پویش، مهر ۹۶

2021-10-08/توسط دریا نویدی

بلندخوانی کتاب پدربزرگ، پویش، مهر ۹۶

2021-10-08/توسط دریا نویدی

بلندخوانی کتاب بافتنی عجیب، پویش، شهریور ۹۶

این هفته با بچه‌های کوره بغدادی، «کتاب بافتنی عجیب» راخواندی…
2021-10-08/توسط دریا نویدی

بلندخوانی کتاب تک و تنها توی دنیای به این بزرگی، پویش، شهریور ۹۶

من و داداشم دور و بر باغچه را گشتیم تا چیزهایی برای خانه ساختن…
2021-10-06/توسط دریا نویدی

کاشت درخت در روز درختکاری، انجمن پویش، اسفند۱۳۹۹

2021-10-06/توسط دریا نویدی

پرورش گیاهان همراه با لولوپی و عموکوکو در انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم، ۹۹-۱۴۰۰

2021-08-31/توسط آذین بذرافشان

اجرای نمایش در موسسه ندای ماندگار، تیر ۱۴۰۰

2021-07-26/توسط عطیه ملک‌زاهدی

روز درختکاری در کتابخانه با من بخوان سازورسازه آذرستان

2021-07-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آواورزی با سی‌بی‌لک، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

2021-06-30/توسط editor96

نمایش سایه، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-30/توسط editor96

بلندخوانی کتاب خرگوش و بازیافت به مناسبت روز جهانی محیط زیست، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-23/توسط sheida

بلندخوانی کتاب دوباره المر به مناسبت روز حمایت از زبان مادری، اسفند ۱۳۹۹

2021-06-23/توسط sheida

جشن روز المر، کتابخانه آذرستان، خرداد ۱۴۰۰

2021-06-14/توسط عطیه ملک‌زاهدی

شمارورزی با لولوپی،انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار، اردیبهشت ۹۹

2021-05-05/توسط editor96

کاشت درخت در روز درختکاری، انجمن پویش، اسفند۱۳۹۹

2021-04-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آواورزی با سی‌بی‌لک در انجمن حمایتی محمودآباد، دی ۱۳۹۹

2021-04-18/توسط عطیه ملک‌زاهدی

پیوند بلندخوانی و زندگی روزمره، موسسه ندای ماندگار، بهمن ۱۳۹۹

2021-04-17/توسط عطیه ملک‌زاهدی

آشنایی با پیام‌های دیداری، انجمن حمایت از کودکان کار – مرکز همه کودکان، اسفند ۹۹

2021-03-03/توسط editor96

نمایش عروسکی الفباورزی و فارسی‌آموز، انجمن حمایت از کودکان کار،مولوی، دی ۹۹

2021-01-07/توسط editor96

الفباورزی و شمارورزی، انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز خاوران، دی ۱۳۹۹

2021-01-05/توسط editor96

بلندخوانی کتاب خورشید خانم آفتاب کن در شب یلدا، ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-21/توسط sheida

روز جهانی کامی‌شی‌بای، مرکز توانمندسازی ندای ماندگار، آذر ۹۹

2020-12-19/توسط sheida

روز جهانی صلح، مرکز توانمندسازی مهر و ماه، شهریور ۹۹

2020-09-21/توسط editor96

بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند ۹۸

2020-02-20/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن۹۸

2020-02-08/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

به مناسبت هفته بلندخوانی، مادران را دعوت کردیم. نخست، درباره…
2020-01-26/توسط هدیه خلیلیان

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، کوشا، بهمن ۹۸

2020-01-26/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب «بوسه‌هایی برای بابا»، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط هدیه خلیلیان

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سؤال بزرگ، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

فارسی‌آموز نخودی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

بلندخوانی کتاب لوبی‌ها در من نبودم، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96