تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، کوشا، بهمن ۹۸

2020-01-26/توسط نرگس پرسنده

تجربه‌ی مشارکت مادران و کودکان، آوای ماندگار، بهمن ۹۸

2020-01-25/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب سؤال بزرگ، کتابخانه‌ی آناهیتا، دی ۹۸

2020-01-18/توسط نرگس پرسنده

فارسی‌آموز نخودی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

بلندخوانی کتاب لوبی‌ها در من نبودم، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-18/توسط editor96

کتابخوانی در کتابخانه‌ی دانش و مهر، نسیم‌شهر،دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

آواورزی با سی‌بی‌لک، آوای ماندگار، دی ۹۸

2020-01-11/توسط نرگس پرسنده

فعالیت کتاب لولوپی+۰، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-07/توسط editor96

فعالیت آواورزی، محمودآباد، دی ۹۸

2020-01-04/توسط editor96

فعالیت آواورزی با سی‌بی‌لک، محمودآباد، دی ۹۸

2019-12-29/توسط editor96
بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-17/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «سفر به سرزمین وحشی‌ها»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-11/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب لولوپی، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب لولوپی، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-12-09/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «به به لیمو وکاکلی»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «به به لیمو و کاکلی»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

به به لیمو و کاکلی (کامی شی بای) به شکل کارت‌های قصه‌گویی یا…
2019-12-07/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «گنجشک که بال و پر داشت»، آوای ماندگار، آذر ۹۸ - با من بخوان

بلندخوانی کتاب «گنجشک که بال و پر داشت»، آوای ماندگار، آذر ۹۸ – با من بخوان

2019-12-07/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «با احترام، از طرف زرافه»، آوای ماندگار، آذر 98

بلندخوانی کتاب «با احترام، از طرف زرافه»، آوای ماندگار، آذر ۹۸

2019-11-30/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «خرس کوچولو و درخت آرزوها»، آوای ماندگار، مهر98

بلندخوانی کتاب «خرس کوچولو و درخت آرزوها»، آوای ماندگار، مهر۹۸

2019-11-28/توسط هدیه خلیلیان

فعالیت‌های کتابخانه‌ی دبستان شهید قاسم داوودی، تهران، بهمن ۹۸

2019-11-06/توسط نرگس پرسنده
بلندخوانی داستانک چهارم «مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، آبان 98

بلندخوانی «مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، آبان ۹۸

2019-11-03/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی موش مترو، مهروماه، آبان ۹۷

2019-10-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پاندورا و پرنده، دایان، مهر۹۸

2019-09-30/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب المر، بیمارستان بهرامی، مهر ۹۸

2019-09-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب آفتاب‌پرست غمگین، دایان، شهریور۹۸

2019-09-18/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب انتظار عروسکی، دایان، شهریور ۹۸

2019-09-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب شیطونی‌های من و خواهرم خوشگل نشدم؟، دایان، شهریور ۹۸

2019-09-14/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب شاه، موش و پنیر، مهروماه، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

جشن پایان سال، مدرسه آل احمد، شهریور ۹۸

2019-09-06/توسط نرگس پرسنده

کتاب قورباغه و وزغ، روستای حاجی‌آباد، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب ماجراهای فیلی و فیگی، آوای ماندگار، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب پرنده مجروح، دایان، شهریور ۹۸

2019-08-24/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب خرگوش سیاه، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-22/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب عجیب‌ها و غریب‌ها، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب وقتی تو خوشحالی، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-19/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب روزی که مداد شمعی‌ها دست از کار کشیدند، دایان، امرداد ۹۸

2019-08-17/توسط نرگس پرسنده