بلندخوانی کتاب ماجراهای فیلی و فیگی، آوای ماندگار، شهریور ۹۸

2019-08-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خرگوش سیاه، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب فردریک، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب بلوط سبز، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب شب بخیر خرگوش کوچولو، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-08-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های آنجایی که وحشی‌ها هستند و مادربزرگ، دزد دریایی و هیولاها، دایان، مرداد ۹۸

2019-07-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دیو سیاه و موش سفید، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی هندوانه و تمساح، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب این گوزن مال من است، دایان، مرداد۹۸

2019-07-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب از شیره تا عسل، آوای ماندگار، امرداد ۹۸

2019-07-23/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پسرک شجاع، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کولاک، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب هیس لطفاً این ببر را بیدار نکنید، آوای ماندگار، تیر۹۸

2019-07-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب روباه قرمز سلام، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه‌ی بداخلاق، آوای ماندگار، تیر۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، دایان، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب درخت قرمز، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-07-04/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو، دایان، تیر۹۸

2019-07-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب کاغذهای مچاله، دایان، تیر۹۸

2019-06-30/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب آن کفش‌ها، دایان، تیر۹۸

2019-06-29/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه بداخلاق، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-06-27/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خط خطی و خنده‌اش، آوای ماندگار، تیر ۹۸

2019-06-26/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب موش مترو، آوای ماندگار، خرداد۹۸

2019-06-20/توسط نگار نادرپژوه

جشن فارغ‌التحصیلی بچه‌های پیش‌دبستانی، آوای ماندگار، خرداد ۹۸

2019-06-10/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت روز المر، تهران، خرداد 98

فعالیت روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور
بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد 98

بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد ۹۸

2019-06-05/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها، آوای ماندگار، خرداد ۹۸

2019-05-30/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «المر»، مهر و ماه، خرداد 98

بلندخوانی کتاب «المر»، مهر و ماه، خرداد ۹۸

2019-05-30/توسط هدیه خلیلیان

جشن روز المر، مهرو ماه، خرداد ۹۸

2019-05-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، آوای ماندگار، خرداد ۹۸

2019-05-25/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب‌های قورباغه وغریبه و المر، قاسم داوودی، اردیبهشت ۹۸

2019-05-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب سفر به خیر قطره کوچولو، آوای ماندگار، اردیبهشت ۹۸

2019-05-15/توسط نگار نادرپژوه
با من بخوان

بلندخوانی کتاب سفر به خیر قطره کوچولو، آوای ماندگار، اردیبهشت ۹۸

2019-05-15/توسط نگار نادرپژوه
بلندخوانی کتاب «المر»، تهران، اردیبهشت ۹۸

بلندخوانی کتاب «المر»، تهران، اردیبهشت ۹۸

2019-05-13/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب من قهرم، آناهیتا، اردیبهشت۹۸

2019-05-08/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب پنیرک، آوای ماندگار، اردیبهشت ۹۸

2019-05-08/توسط نگار نادرپژوه