اجرای نمایش مرغ سرخ پاکوتاه کتابخانه‌ی آوا اسلامشهر تهران، پاییز۱۴۰۱

2023-01-03/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب درخت خاطره / ندای ماندگار/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-26/توسط EditorAF

بلندخوانی مهمان‌های ناخوانده/ انجمن پویش/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-12/توسط EditorAF

بلندخوانی کتاب«پسر کوچولو و ماهی بزرگ» / کتابخانه پرنده قرمز/ مرداد ماه ۱۴۰۱

2022-09-11/توسط EditorAF

بلندخوانی المر/ انجمن پویش/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-13/توسط admin

بلندخوانی کتاب المر به مناسبت روز جهانی المر/ ندای ماندگار/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-12/توسط admin

بلندخوانی کتاب فراتر از یک رویا/ کتابخانه پرنده قرمز/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-07/توسط admin

بلندخوانی کتاب دوباره‌المر/ کتابخانه پرنده قرمز/ خرداد ماه ۱۴۰۱

2022-06-07/توسط admin

تدریس واک «ج»/ موسسه ندای ماندگار/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-17/توسط admin

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

آموزش واک‌های فارسی با داستانک‌های نخودی و شعر‌های الفبا‌ورزی با کاکاکلاغه و ریاضی/ انجمن حمایت از کودکان کار بم/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-15/توسط admin

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم/ کتابخانه ندای ماندگار/ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط admin

بلندخوانی کتاب خفاش وارونه/ کتابخانه ندای ماندگار/ فروردین ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط admin

بلندخوانی کتاب المر/ کتابخانه سرلک/ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

2022-05-01/توسط admin

ساخت کاردستی و اجرای نمایش، انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار، فروردین ۱۴۰۱

2022-04-27/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب المر/ کتابخانه سرلک/ اردیبهشت ۱۴۰۱

2022-04-27/توسط عطیه ملک‌زاهدی

تدریس واک و بلندخوانی/ انجمن حمایت از کودکان کار- مرکز بازار/ ۱۶ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-28/توسط admin

الفباورزی با کاکا کلاغه / موسسه ندای ماندگار/ ۲ اسفندماه ۱۴۰۰

2022-02-27/توسط admin

بلندخوانی کتاب یک داستان محشر، دبستان جمال‌الدین افغانی،۱۳ بهمن ۱۴۰۰


2022-02-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

بلندخوانی کتاب و بازی به مناسبت روز جهانی بادبادک، انجمن پویش، دی۱۴۰۰

2022-02-18/توسط عطیه ملک‌زاهدی

تدریس واک «و» و «پ»/ انجمن حمایت از کودکان کار مرکز خاوران/ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-02-06/توسط admin

بلندخوانی و تدریس واک «ص» و «ض»/ انجمن حمایت از کودکان کار/ مرکز بازار/ ۲ تا ۶ بهمن ماه

2022-02-06/توسط admin

بلندخوانی افسانه درخت خرما و بزی/دبستان شهید بلخی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-01-17/توسط admin

بلندخوانی پرنده قرمز/دبستان شهید بلخی/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-01-17/توسط admin

بلندخوانی المر فیل رنگارنگ/دبستان شهید بلخی/ هفته اول دی ماه ۱۴۰۰

2022-01-11/توسط admin

بلندخوانی کتاب موش کتابخانه/ موسسه ندای ماندگار/ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

2022-01-03/توسط admin

آواورزی با سیبیلک/ موسسه ندای ماندگار/ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰

2022-01-03/توسط admin

بلندخوانی کتاب بازی می‌کنیم یاد می‌گیریم به مناسبت هفته جهانی بازی/ موسسه ندای ماندگار/ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰

2022-01-03/توسط admin

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد/ کتابخانه مهر و آذر/۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹

2022-01-02/توسط admin

بلندخوانی کتاب موش مترو/ کتابخانه آناهیتا/ ۶ مهر ماه

2022-01-02/توسط admin

بلندخوانی کتاب هفت رویای کلاغ/ کتابخانه آناهیتا/ ۱۶ شهریور ماه

2022-01-02/توسط admin

آموزش واک‌های «او»، «ژ»، «ش»، «و» به کودکان/انجمن حمایت از کودکان کار/ ۲۹ آبان الی ۳ آذر

2021-12-27/توسط admin

خواندن کتاب نخودی برای کودکان کار/ انجمن حمایت از کودکان کار/ آبان ۱۴۰۰

2021-12-27/توسط admin

آموزش واک‌(ژ)و شعر وقصه و انجام کنش ورزی و اجرای حرکات تنفسی/انجمن حمایت از کودکان کار مرکز بم/۱دی ماه

2021-12-26/توسط admin

بلندخوانی و ساخت وسایل شب یلدا، صباشهر، آذر ۱۴۰۰

2021-12-25/توسط admin

تدریس واکها، انجمن حمایت از کودکان کار، ۱۴۰۰/۹/۱۳تا۱۴۰۰/۹/۱۷

2021-12-18/توسط admin