پروژه سوادآموزی مادران/ شیرآباد زاهدان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط admin

فعالیت‌های انجام شده در موسسه‌ی نوید زندگی کوشا/ شیرآباد زاهدان/ دی ماه ۱۴۰۰

2022-04-05/توسط admin

بلندخوانی کتاب لولوپی ۱/ کودکان باز مانده از تحصیل جهادآباد/ اسفند ماه ۱۴۰۰

2022-04-04/توسط admin

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی/ ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰

2022-01-11/توسط admin

پروژه سوادآموزی کودکان بازماده از تحصیل/ دبستان شیرآباد/ آبان ماه ۱۴۰۰

2021-12-27/توسط admin

پروژه سواد‌آموزی کودکان بازمانده از تحصیل/ موسسه نوید زندگی کوشا/ آذر ماه ۱۴۰۰

2021-12-27/توسط admin

پروژه سواد‌آموزی کودکان بازمانده از تحصیل/ شیرآباد زاهدان/ آذر ماه ۱۴۰۰

شیرآب
2021-12-27/توسط admin

گزارش یک ماهه، موسسه نوید زندگی کوشا، ۲۹/۸ تا ۲۰/۹

2021-12-20/توسط admin

آموزش واک‌های «ق» و «غ» همراه نمایش با سی‌بی‌لک، کریم‌آباد زاهدان، آبان ۱۴۰۰

2021-12-01/توسط admin

بلندخوانی کتاب «دوباره المر»، کریم‌آباد زاهدان، آبان ۱۴۰۰

2021-12-01/توسط admin

بلندخوانی کتاب «داستان چرا باید دست‌ها را بشوییم وقتی کثیف نیستند» در کتابخانه کودک‌محور دبستان امام علی النقی(ع)، اسفند۱۳۹۹

2021-04-19/توسط عطیه ملک‌زاهدی

فعالیت‌های سواد پایه، مرکز کوشای زاهدان، بهمن ۹۹

2021-01-28/توسط editor96

فعالیت‌های لولوپی + ۱، مرکز کوشای زاهدان، دی ۹۹

2021-01-02/توسط editor96

بلند خوانی نگذار کبوتر تا دیر وقت بیدار بماند، بنجار، اردیبهشت ۹۹

2020-04-28/توسط editor96

بلندخوانی کتاب سنجاب کجا رفته بود، بنجار، فروردین ۹۹

2020-04-09/توسط editor96

بلندخوانی کتاب تق تق ماا گاوهایی که تایپ می‌کنند، عشایر زاهدان، بهمن ۹۸

2020-02-10/توسط editor96

بلندخوانی کتاب جک و سایه‌ی شگفت‌انگیزش، زهک، بهمن ۹۸

2020-01-26/توسط نرگس پرسنده

هفته‌ی بلندخوانی، گورانکش، بهمن ۹۸

2020-01-22/توسط editor96

الفباورزی با کاکاکلاغه، بنجار، دی ۹۸

2020-01-07/توسط editor96

بلندخوانی کتاب المر، بنجار، دی ۹۸

2020-01-05/توسط editor96

بلندخوانی کتاب خواهری برای خرگوش کوچولو، ایرانشهر، آذر ۹۸

2019-12-01/توسط editor96

بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، ایرانشهر، آبان ۹۸

2019-11-03/توسط editor96

بزرگداشت روز آتشنشانی، جیرفت، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نرگس پرسنده

آواورزی، زاهدان، مهر ۹۸

2019-09-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی ماجراهای لودی، زاهدان، مهر۹۸

2019-09-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب من نمی‌خواهم قورباغه باشم، زاهدان، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی واژه‌نامه چیستانی، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی لولوپی+۰، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-03/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نرگس پرسنده

فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، سراوان، مرداد ۹۸

2019-08-11/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، مرداد ۹۸

2019-07-28/توسط نرگس پرسنده

آموزش واک نون، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نرگس پرسنده

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر۹۸

2019-07-20/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی المر، عشایر زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نرگس پرسنده