بلندخوانی المر، زاهدان، مهر۹۸

2020-01-07/توسط نگار نادرپژوه

بزرگداشت روز آتشنشانی، جیرفت، مهر ۹۸

2019-10-01/توسط نگار نادرپژوه

آواورزی، زاهدان، مهر ۹۸

2019-09-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی ماجراهای لودی، زاهدان، مهر۹۸

2019-09-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من نمی‌خواهم قورباغه باشم، زاهدان، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی واژه‌نامه چیستانی، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-07/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی لولوپی+۰، زابل، شهریور ۹۸

2019-09-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب یک دقیقه صبر کن، زابل، شهریور ۹۸

2019-08-28/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت‌های کتابخانه‌ای، زاهدان، امرداد ۹۸

2019-08-21/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، سراوان، مرداد ۹۸

2019-08-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، مرداد ۹۸

2019-07-28/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک نون، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر۹۸

2019-07-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، عشایر زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک آ، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی معدن زغال سنگ کجاست؟، هیرمند، تیر۹۸

2019-07-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من مترسکم ولی می‌ترسم، زابل، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر ۹۸

2019-07-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مادربزرگ دزد دریایی و هیولاها، زابل، تیر ۹۸

2019-06-29/توسط نگار نادرپژوه

الفباورزی با کاکاکلاغه، هیرمند، تیر۹۸

2019-06-25/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک چ، زهک، خرداد۹۸

2019-06-18/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی 96

فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی ۹۶

2019-06-01/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب المر، بنجار، خرداد ۹۸

2019-05-24/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب المر، هیرمند، خرداد ۹۸

2019-05-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، اردیبهشت ۹۸

2019-05-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، زابل، اردیبشهت۹۸

2019-05-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، هیرمند، اردیبهشت۹۸

2019-05-09/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، اردیبهشت ۹۸

2019-05-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی حامد، زابل، اردیبهشت ۹۸

2019-05-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب به کبوتراجازه نده اتوبوس براند، زهک، اردیبهشت ۹۸

بلندخوانی کتاب به کبوتراجازه نده اتوبوس براند و اجرای نمایش …
2019-05-05/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخانه‌ای، هیرمند، اردیبهشت۹۸

2019-05-04/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک‌ها و بلندخوانی، سراوان، اردیبهشت۹۸

2019-05-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خودکار قرمز کوچولو، ایرانشهر، فروردین ۹۸

2019-04-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود و رفتم به باغی، زهک، فروردین۹۸

2019-04-10/توسط نگار نادرپژوه