بلندخوانی کتاب رفتم به باغی، سراوان، مرداد ۹۸

2019-08-11/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، هیرمند، اردیبهشت۹۸

2019-08-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، مرداد ۹۸

2019-07-28/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک نون، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-21/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر۹۸

2019-07-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی المر، عشایر زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-17/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک آ، زاهدان، تیر ۹۸

2019-07-16/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی فارسی‌آموز نخودی، زاهدان، تیر۹۸

2019-07-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی معدن زغال سنگ کجاست؟، هیرمند، تیر۹۸

2019-07-12/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب من مترسکم ولی می‌ترسم، زابل، تیر ۹۸

2019-07-07/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، تیر ۹۸

2019-07-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب مادربزرگ دزد دریایی و هیولاها، زابل، تیر ۹۸

2019-06-29/توسط نگار نادرپژوه

الفباورزی با کاکاکلاغه، هیرمند، تیر۹۸

2019-06-25/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک چ، زهک، خرداد۹۸

2019-06-18/توسط نگار نادرپژوه
فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی 96

فعالیت کتاب چه وچه وچه یه بچه، سراوان، دی ۹۶

2019-06-01/توسط آذر زابلی پور

بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، زابل، اردیبهشت ۹۸

2019-05-17/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟، هیرمند، اردیبهشت۹۸

2019-05-15/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب دست‌هایت را بشوی، زابل، اردیبشهت۹۸

2019-05-10/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخوانی، زابل، اردیبهشت ۹۸

2019-05-05/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی حامد، زابل، اردیبهشت ۹۸

2019-05-05/توسط نگار نادرپژوه

ترویج کتابخانه‌ای، هیرمند، اردیبهشت۹۸

2019-05-04/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک‌ها و بلندخوانی، سراوان، اردیبهشت۹۸

2019-05-03/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خودکار قرمز کوچولو، ایرانشهر، فروردین ۹۸

2019-04-20/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود و رفتم به باغی، زهک، فروردین۹۸

2019-04-10/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند، زابل، فروردین ۹۸

2019-04-01/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود، هیرمند، فروردین ۹۸

2019-03-31/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی خوشحال، سراوان، اسفند ۹۷

2019-02-24/توسط نگار نادرپژوه

فعالیت کتابخانه‌ای، سراوان، اسفند ۹۷

2019-02-24/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک ژ، زهک، اسفند ۹۷

2019-02-23/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک‌ها، سراوان، اسفند ۹۷

2019-02-23/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی کتاب قورباغه می‌ترسد و بوسه‌هایی برای بابا، زابل، اسفند ۹۷

2019-02-22/توسط نگار نادرپژوه

بلندخوانی بوسه‌هایی برای بابا، هامون، بهمن ۹۷

2019-02-19/توسط نگار نادرپژوه

آموزش واک ه، نیمروز، بهمن ۹۷

2019-02-18/توسط نگار نادرپژوه

بلندخونی کتاب مهمان‌های ناخوانده، زابل، بهمن ۹۷

2019-02-17/توسط نگار نادرپژوه
آموزش واک «ص»، زهک، بهمن 97

آموزش واک «ص»، زهک، بهمن ۹۷

2019-02-16/توسط هدیه خلیلیان

بلندخوانی کتاب المر، سراوان، بهمن ۹۷

ابتدا کتاب المر را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردم و سپس برای فعال…
2019-02-15/توسط نگار نادرپژوه