معرفی با من بخوان در استان‌ تهران

در استان تهران مراکز و نهادهای کاملا متفاوتی به برنامه «با من بخوان» پیوسته‌اند. اگر چه همه آن‌ها با هدف مشترک ترویج کتابخوانی و رساندن کتاب‌های مناسب به کودکان و نوجوانانی که در شرایط معمول به کتاب خوب دسترسی ندارند، خواهان اجرای این برنامه در نهاد خود بوده‌اند، اما از گونه‌گونی گسترده‌ای از جنبه سازمانی و عملکردی برخوردارند. در حال حاضر برنامه‌ی «با من بخوان» در تهران و پیرامون آن، در بیمارستان محک، چندین مرکز یا خانه کودکان کار و خیابان، مرکز توانمندسازی زنان، شیرخوارگاه و پرورشگاه و حتا در یک کارخانه اجرا می‌شود.
گوناگونی نیازهای مخاطبان کار برنامه‌ریزی در استان تهران را پیچیده‌تر و چالش پذیرتر کرده است. برنامه با من بخوان باانعطاف‌پذیری بسیار و همزمان ایستادگی بر اصول پایه و محوری خود توانسته است هم برای کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان محک، برنامه‌ای تدارک ببیند و هم به نیازهای رشد گفتاری و شناختی کودکان شیرخوارگاه آمنه پاسخ گوید و هم در پرورشگاه‌ها دوست کودکان باشد و هم به رشد همه‌جانبه کودکان کار و خیابان یاری رساند.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در استان تهران: