با من بخوان
, , ,

با من بخوان در بم

بیش از دو سال است که چهار مرکز شبه خانواده بنیاد خیریه سپهر بم با راهنمایی و هدایت  انجمن دوستداران ادبیات کودکان و نوجوانان (خرد سپاهان)  به  طرح "با من بخوان" پیوسته اند. در این فاصله یعنی از ابتدای سال ۹۱ تا به امروز برای کودکان …