کارگاه ماریت
,

دو کارگاه از ماریت تورن‌کویست در انجمن آموزشی حمایتی محمودآباد شهرری برگزار شد

نویسنده: گروه خبر کتابک ماریت تورن‌کویست تصویرگر هلندی-سوئدی که برای برگزاری نمایشگاهی از آثارش با عنوان «تصویرگری کتاب‌های کودکان در گفت‌وگوی میان‌فرهنگی» به ایران آمده است، روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، برای برگزاری کارگاه‌ها…
بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، چابهار، فروردین96
بلندخوانی کتاب آرش کمان‌گیر، پاکدشت، فروردین 97
آموزش آواورزی با سی‌بی‌لک، جویبار، فروردین 97
ماریت
,

گزارش تصویری آیین گشایش نمایشگاه تصویرگری کتاب‌های کودکان

  موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با همکاری انجمن تصویرگران ایران آیین گشایش نمایشگاه «تصویرگری کتاب‌های کودکان در گفت‌وگوی میان‌فرهنگی» را جمعه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ در خانه هنرمندان ایران برگزار کرد.     این نم…

برگزاری نشست بلندخوانی بر شنهای گرم چابهار

عکس‌های زیبای دانش‌آموز، مازیار آذربادگان از نشست بلندخوانی و اجرای نمایش در طبیعت روستای گورانکش چابهار آموزگار: طارق حسین هوت…
، آموزش آواورزی با سی‌بی‌لک
بلندخوانی کتاب داستانک‌های خرگوش حکیم، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی کتاب المر، پاکدشت، فروردین 97
آموزش واک ب، پاکدشت، فروردین 97
بلندخوانی داستانک هفتم شمارورزی لولوپی +1، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب «بنفشه‌های عمونوروز»، محمودآباد، فروردین97