parandeh ghermez

فعالیت پس از بلندخوانی کتاب «پرنده قرمز»

  تجربه بلندخوانی کتاب «پرنده قرمز» را بخوانید و با فعالیت‌های متنوع و جالبی آشنا شوید که می‌توانید پس از خواندن این کتاب انجام دهید. شرح این فعالیت‌ها را در کتابک بخوانید.…
zhivan
radochahi

بلندخوانی کودکی از روستای رادوچاهی

  به کودکان یاد دهید بلندخوانی کنند. فکر می‌کنید چرا این آموزش اهمیت دارد؟ این مقاله آموزشی را در کتابک بخوانید.

همراه کودکان با مواد بازیافتی اجسام فضایی ساختیم

چگونه با بچه‌ها کتاب بخوانیم و فعالیت انجام بدهیم؟ چند روز پیش، یکی از داستانک‌های نخودی را برای کودکان ۹ و ۱۰ ساله کلاس خواندم؛ داستانک «نخودی به فضا می رود». به‌عنوان فعالیت پیش از خواندن به پرسیدن پرسش‌هایی درباره اینکه «فضا چیس…