معدن زغال سنگ کجاست؟
بلندخوانی کتاب عطسه پرماجرا، سرپل ذهاب، خرداد 97